úterý 21. května 2019

Společné komuniké biskupa Huondera a P. Pagliaraniho (2019)


Společné komuniké biskupa Huondera a P. Pagliaraniho (2019)
20. května 2019
V pondělí 20. května papež František zprostil biskupa Huondera jeho povinností jakožto biskupa diecéze Chur (Švýcarsko), když jmenoval administrátora s výhledem na volbu jeho nástupce.
Na základě úmyslu, který oznámil již dávno, odchází biskup Huonder na odpočinek do domu Bratrstva sv. Pia X. Jediným záměrem tohoto kroku je, zasvětit se modlitbě a tichu, slavit výlučně tradiční mši a pracovat pro Tradici, jediný způsob, jak obnovit Církev.
Bratrstvo sv. Pia X. oceňuje statečné rozhodnutí biskupa Huondera a těší se, že mu může poskytnout duchovní a kněžské prostředí, po němž tak hluboce touží. Kéž je tento příklad následován dalšími, aby se „vše obnovilo v Kristu“.
20. května 2019
Jeho Excelence Vitus Huonder, emeritní biskup v Churu
Don Davide Pagliarani, generální představený FSSPX
Zdroj: FSSPX News
Překlad: D. Grof