sobota 9. března 2019

Komentář Eleison DCVIII – Konvertita dnes – II (2019)


Komentář Eleison DCVIII – Konvertita dnes – II (2019)
(608)
9. března 2019
KONVERTITA DNES – II
Milý mladý příteli,
gratuluji, že jste od Boha obdržel důležité milosti obrácení, jež vám dávají alespoň malou šanci spasit svou duši pro věčnost! Protože můžete odpadnout cestou jako kdokoliv z nás ostatních (I Kor. X, 12) na úzké cestě vedoucí do nebe (Mt. VII, 14), ale jestliže se chcete dostat do nebe, pak se vám to s milostí Boží povede, navzdory čemukoliv, co na vás svět, tělo a ďábel uvrhávají. Protože se nemylte, vy i já jsme naživu a katolíci, abychom spasili své duše tím, že milujeme Boha a tím, že milujeme své bližní jako sebe sama. Na těchto dvou přikázáních závisí celý Zákon i Proroci, včera, dnes a zítra až do konce světa. Dokonce ani moderní svět nemění takové základy.
Proto se dnešní situace Církve a světa může jevit hrozivější než kdy dřív, ale vy se nesmíte nechat zastrašit. „Neboť jsem přesvědčen,“ volá svatý Pavel, „že ani smrt ani život, ani andělé ani knížata [ani mocnosti], ani věci přítomné ani budoucí, ani síla, ani výška ani hloubka, ani žádné jiné stvoření nebude nás moci odloučiti od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, Pánu našem.“ (Řím VIII, závěr). Existuje však jedna věc, která nás může oddělit od Boha a jež naplňuje peklo zatracenými dušemi většiny lidí, jež kdy žili nebo budou žít (Mt. VII, 13) a to je – hřích. Proto cokoliv jiného děláte, „pracujte s bázní a třesením o své spáse“ (Filip. II, 12), protože jen pomyšlení na vyhlídku věčného zatracení je příliš strašlivé, a neustále mějte na paměti tyto čtyři poslední věci: Smrt, Soud, Peklo a Nebe. A zůstaňte, kdekoliv je to přiměřeně možné, nablízku svátostem, zvláště zpovědi a mši, abyste pravidelně žil ve stavu milosti.
V této souvislosti, abychom spasili své duše, Naše Paní ví, že moderní doba činí katolický život obtížným, takže nám dala zvláštní nápravný prostředek – pět prvních sobot. Nalezněte si o nich všechno ve všech detailech, zvláště prostřednictvím https://stmarcelinitiative.com/wp-content/uploads/2016/04/fatima-flyer.pdf [česky zde], a pak je vykonejte tak brzy a tak věrně, jak je to možné, protože kterýkoliv katolík, který o nich ví, a nechopí se nabídky Naší Paní u tohoto nejsnazšího prostředku spásy, si musí nechat vyšetřit svou hlavu. Je Její nabídka příliš velkorysá, aby byla pravdivá? Ne, Ona přesně zná to, co jste se vy sám naučil drsným způsobem, konkrétně, že dnešní ateistický materialismus, lži a zkažení, přílišné pohodlí a svoboda všechno působí jako překážky mezi jejími lidskými dětmi a jejím Božím Synem, a tak je zde Její odpověď. Když budete dělat přesně to, co žádá, budete také dělat nejvíc, co můžete, abyste pro papeže získal milost zasvětit Rusko Jejímu Srdci, což je Bohem daný klíč k odblokování všeobecných potíží dneška.
Mezitím na nadpřirozené úrovni, užívejte čas, který máte v současnosti k dispozici, abyste se modlil a studoval. Pomodlete se každý den, co nejvíc můžete z 15 tajemství růžence, což je další největší modlitba vedle mše, a studujte vše, co vám přijde pod ruku, co řekl a napsal arcibiskup Lefebvre, což byl vlastní Boží průvodce skrze tuto bezprecedentní krizi Církve. Čtěte také jakékoliv další katolické knihy (z doby před rokem 1960), které upoutají vaši pozornost. Svědomité, ale nezajímavé knihy vám tolik nedají. Podobně využívejte, ale mějte se před ním na pozoru, internet, kde jsou poklady obklopené pastmi. Rozhodně se setkávejte s různými katolickými kněžími a učte se od každého z nich, ale ne do bodu, kde byste byli zmatení. Navštěvujte komunity a zůstaňte, dokud jste vítáni v jakémkoliv prostředí, kde nacházíte Boha.
A závěrem, na přirozené úrovni rozhodně hledejte poctivou práci, když shledáte, že jako muž bez ní ztrácíte rovnováhu, ale vyhněte se tomu propůjčit se jí dlouhodobě, dokud si nejste jistý, že jste nalezl Boží vůli pro vás. Stejným způsobem jednejte s dívkami galantně a vyvarujte se výběru manželky, dokud jste nenalezl práci svého života. Rozumná dívka se drží stranou od muže, který si ještě nenalezl svou práci.
A kéž vám Bůh žehná a Jeho Matka vás ochraňuje. Vaya con Dios.
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof