sobota 16. března 2019

Komentář Eleison DCIX – Konvertita dnes – III (2019)


Komentář Eleison DCIX – Konvertita dnes – III (2019)
(609)
16. března 2019
KONVERTITA DNES – III
Milý mladý příteli,
před dvěma týdny tento „Komentář“ vyprávěl váš vlastní příběh o vašem obrácení od pustiny moderní univerzity k pravdě katolické Víry. Končil vaší žádostí o radu, protože vy sám jste si uvědomil, že Bůh vám dal Pravdu, ale vy potřebujete získat nasměrování ve velmi zmatené situaci Církve a světa. Zabralo to minulé vydání těchto „Komentářů“ dát vám základní radu, která je platná pro katolického konvertitu obecně, tj. ve všech dobách a místech. Zabere to toto vydání, nabídnout vám konkrétní radu doporučovanou pro vás, abyste viděl, kde jste v dnešním zmatení Církve, jež je bezprecedentní za všech posledních dvacet století dějin Církve.
Tato krize je bezprecedentní, protože svět bude mít jen jediný konec, a my se k němu blížíme. Podívejte se na vlastní popis posledních časů ze strany Našeho Pána (Mt. XXIV, Lk. XXI), a podívejte se na varování sv. Pavla, datující se okolo roku LP 67 pro tyto časy (II Tim., III, 1-9), zvláště verše 5 a 8: lidé budou „zkažené mysli a neosvědčení ve víře“, „na oko sice zbožní, ale podstatu zbožnosti budou zapírati. A těch se varuj!“. Vynikající rada pro rok LP 2019, protože je důležité si uvědomit, že dnes lidé všeobecně a katolíci zvláště nejsou jako celek „normální“, ale jsou lidmi na špatném konci dlouhého procesu degenerace. Účelem takového uvědomění si není ani jejich urážení, ani beznaděj, ale to, aby se přijalo správné opatření u toho, co znamená žít jako katolík v postkřesťanském a antikřesťanském světě. V Bohu to lze učinit – „Všechno mohu v Kristu, který mi dává sílu.“ (Fil. IV, 13)
Zmatení v Církvi je dnes zvláštní, protože nikdy před Druhým vatikánským koncilem v 60. letech 20. století se oficiální Církev v Římě oficiálně neodchýlila od katolické Víry. Katolická Pravda a katolická Autorita byly Naším Pánem naplánovány, aby šly ruku v ruce – když má být Petr utvrzován ve Víře (katolická Pravda), pak má utvrzovat ostatní apoštoly (katolická Autorita – Lk. XXII, 32). A tak je Pravda samotným účelem Autority, ale potřebuje Autoritu, aby ji chránila. Potřebují se navzájem, ale na Druhém vatikánském koncilu byly odděleny, protože papežové a kardinálové a biskupové (Autorita), přitahovaní moderním světem, se vzdali starého náboženství (Pravda). Od nynějška museli být všichni katolíci schizofrenní – buď se drželi Pravdy a vzdali se falešné autority, nebo se drželi Autority a vzdali se Pravdy, nebo si našli svou cestu někde mezi. Od nynějška musela každá katolická ovce nalézat svou vlastní cestu skrze trnitý plot postavený špatnými pastýři Druhého vatikánského koncilu.
Když se po ovoci soudí (Mt. VII, 15-20) cesta arcibiskupa Lefebvra, kdy odporoval mylným pastýřům, zatímco stále uznával jejich autoritu, ukázala se být jednou z nejplodnějších cest, jak se vypořádat se zmatením vyvolaným oním koncilem. Jeho nástupci na čele jeho Bratrstva se však neosvědčili věrní jeho rovnováze mezi Pravdou a Autoritou. Dokonce i nyní se mnozí plazí zpět k mylnému Římu, když je mylnější než kdy dřív! Nechť je to varováním pro vás před nebezpečím myslet si dnes, že zevnějšek katolicismu je totéž, co jeho podstata. Jak tedy poznáte, kde se nachází podstata? Nejlepší odpověď je odpověď Našeho Pána, právě zmíněné – suďte po ovoci. Po jakém ovoci? Skrze nadpřirozenou víru, jak vám právě Bůh dal pochopit ji, a skrze ryzí nadpřirozenou křesťanskou lásku.
Stýkejte se tedy na chvíli se všemi druhy katolíků, víc ale poslouchejte, než mluvte. Nepospíchejte uskutečnit [kněžské] povolání, protože Bůh nikdy nespěchá (Gal. I, 18; II, 1). Mějte bezmeznou důvěru v Jeho Moudrost a Prozřetelnost a dávejte si pozor na to, přilnout k nějakému lidskému vůdci nebo vůdcům, dokud Bůh nepostaví Svou Církev zpět na nohy (což určitě učiní). Vždy ctěte svého otce a matku, jakkoliv se vám zdá, že se mýlí (Bůh jim nedal milost, kterou dal vám). Mějte bezmezný soucit s velkým množstvím zmatených duší kolem sebe, nikdy však nezaměňujte subjektivní upřímnost s objektivní pravdou. Milujte Matku Boží a modlete se každý den, dokud můžete, všech patnáct tajemství Jejího svatého růžence. A Bůh buď s vámi.
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof