úterý 5. března 2019

Biskup Huonder bude pro Vatikán udržovat kontakt s FSSPX (2019)


Biskup Huonder bude pro Vatikán udržovat kontakt s FSSPX (2019)
4. března 2019
Přijetí rezignace tohoto sedmdesáti sedmi letého švýcarského biskupa s ohledem na věk je očekáváno brzy – diecéze Chur nedávno potvrdila, že Huonder pro Vatikán udržuje kontakt s Bratrstvem.
Biskup Huonder
Vatikán (kath.net/KAP) – Biskup Vitus Huonder byl v pondělí [4. března 2019] přijat papežem Františkem na soukromé audienci. Detaily této konverzace nebyly Vatikánem a touto švýcarskou diecézí oznámeny. Vitus Huonder (76) je biskupem Churu od roku 2007; v dubnu 2017 papež prodloužil jeho funkční období o dva roky. 21. dubna Huonder dovrší 77 let svého života a přijetí jeho rezignace je očekáváno brzy.
Jak tato diecéze potvrdila na konci ledna, Huonder chce odejít na odpočinek do Wangsu v kantonu Sankt Gallen. Zde bude pro Vatikán udržovat kontakt s Bratrstvem. „Bratrstvo sv. Pia X.“ provozuje ve Wangsu školu, „Institut Sancta Maria“.
V lednu papež František rozpustil vatikánskou Komisi „Ecclesia Dei“ zodpovědnou za dialog s Bratrstvem sv. Pia X. a včlenil její práci do Kongregace pro nauku Víry. V polemice s Bratrstvem existovaly pouze odlišnosti v církevní nauce, a za ně je odpovědná pouze sama tato Kongregace, bylo řečeno v papežově výnosu.
Překlad: D. Grof