neděle 30. prosince 2018

Komentář Eleison DXCVIII – Ten problém (2018)


Komentář Eleison DXCVIII – Ten problém (2018)
(598)
29. prosince 2018
TEN PROBLÉM
Boží cesta je zřídkakdy snadná cesta. Zde je email od jednoho čtenáře těchto „Komentářů“, jež rozvíjí jeden z bodů, který je zde často vznášen, který však nikdy nemůže být vznášen dostatečně často, protože leží v jádru toho problému a v jádru nebezpečí pro Bratrstvo sv. Pia X. od roku 2012 i pro dohlednou budoucnost: snižování důležitosti nauky. Zde je, co píše, jako obvykle zkráceno a upraveno pro tyto „Komentáře“:
Když přemýšlím o přechodu Bratrstva z roku 2012 od nauky před praxí k praxi před naukou, končící u tajné dohody, kdy věci nejsou vyřčeny, ale jsou dojednané, jsem přesvědčen, že vedení FSSPX se chová jako komunisti, jejichž taktika v poválečné Francii byla říkat katolíkům: „Podívejte, vy chcete pomáhat pracující třídě, stejně jako my, vy však máte Víru, zatímco my jsme ateisté. Dejme stranou otázky nauky. Vy nás nechte si podržet naši marxistickou ideologii, a my vás nebudeme žádat, abyste opustili svou Víru. Prostě jen jednejme společně, abychom zmírnili bídu dělníků a dali zpět trochu naděje obětem moderní společnosti.“ A tímto způsobem byl velký počet dělnických kněží, kteří souhlasili s tím, že povedou život továrních dělníků, obrácen v marxisty. Důvodem bylo, jak řekl sv. Augustin, že jestliže nejednám, jak smýšlím, skončím tak, že budu smýšlet tak, jak jednám. Pius XII. zakázal, aby se v  tomto experimentu dělnických kněží pokračovalo, ale bylo to teprve poté, co již bylo mnoho kněží pro kněžství ztraceno. A budoucí Pavel VI. v Římě a pařížský arcibiskup navzájem soupeřili v podkopávání tohoto rozhodnutí Pia XII., protože již tehdy věřili víc v akci než v nauku.
A tak posun Bratrstva od nauky k akci v roce 2012 nepřestal vydávat hořké plody. Když člověk poslouchá lidi, jak poznamenávají, že Řím už po Bratrstvu nepožaduje, aby se vůbec čehokoliv vzdalo, je to čiré bláznovství. Benedikt XVI. jasně viděl, co je v sázce, když modernistům, kteří se obávali, že se Řím a Bratrstvo dávají dohromady, vysvětloval, že praktická dohoda tak změní atmosféru, že to ukončí kritiku Říma ze strany Bratrstva bez nějakého dalšího zvláštního zásahu potřebného ze strany Říma. Příklad tradičních kongregací, jež od roku 1970 uzavřely dohodu s Římem, jeho názor dokazuje. Pokud jde o Bratrstvo, je nyní chyceno oběma nohama v této pasti. Papežova [Pia XII.] nauka, hlas rozumu, samotná zkušenost, to vše mohlo docela dobře přijít vniveč. A všichni tito kněží a laici formovaní v katolické Tradici teď mají nejstrašnější předpojatost ze všech – způsob uvažování někoho, kdo ví, ale myslí si, že je lepší relativizovat nebo dát stranou to, co ví.
To, na čem teď záleží, není čekání, aby se vidělo, co Řím udělá nebo neudělá, aby zastavil Tradici. Skutečný nepřítel není vně Bratrstva. To, na čem záleží, je pochopit, že, pokud jde o Řím, dožadováním se normalizace nebo uznání nebo regularizace (říkejte tomu, jak chcete!) ze strany Říma, Bratrstvo ve skutečnosti přijímá Římany v jejich současném ubohém stavu, a tím kompromituje svou vlastní zásadovost. Toto chování ukazuje, že Bratrstvo spolklo modernistický jed, který se nyní jako rakovina stále v Bratrstvu šíří.
Drazí kněží Bratrstva, tato vynikající analýza vás varuje před svým vlastním velmi reálným a aktuálním nebezpečím. Skutečný nepřítel Bratrstva není jen v něm. Je ve vašich vůdcích. Je to bohorovná klamná domněnka, že styk se zločincem nebo bláhovými modernisty vládnoucími Církvi v Římě, nejen není nebezpečný, ale je jednoznačně i prospěšný pro univerzální Církev. Avšak, jestli je kterýkoliv z těchto modernistů ve vedení Boží Církve skutečně bláhový, domníváte se, že Bůh jim nenabízí veškerou milost nezbytnou, aby viděli své plody, jaké jsou, tj. radikální ničení Jeho Církve? Kolik z nich může v takovém případě být opravdu bláhových? Jakou práci v takovém případě dělají vaši vůdcové mísením se a plánováním s nimi? Bůh řekl Lotovi, aby odešel ze Sodomy, a aby se neohlížel! Vy musíte pro svou vlastní spásu a spásu svého stáda podniknout jakékoliv nezbytné kroky, abyste se izolovali od mafie nejen v Římě, ale také v Menzingenu, pokud nezmění směr! Kéž je Bůh s vámi.
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof