neděle 25. listopadu 2018

Komentář Eleison DXCIII – „Ďábelská dezorientace“ – I (2018)


Komentář Eleison DXCIII – „Ďábelská dezorientace“ – I (2018)
(593)
24. listopadu 2018
„ĎÁBELSKÁ DEZORIENTACE“ – I
Dlouhodobě existují katolíci, kteří soudí, zvláště jsou-li obeznámeni s židozednářským spiknutím ke zničení Církve, že duchovní řídící Církev od Druhého vatikánského koncilu jsou skutečnými zločinci. Mnoho katolíků však kvůli křesťanské lásce a úctě ke kněžím, jež je v nich zakořeněná, váhá dojít k takovému drastickému závěru. V roce 2018 se však shnilé plody Druhého vatikánského koncilu ukazují stále jasněji. Zde je svědectví jednoho amerického kněze [působícího] mimo FSSPX:
Je nutné zaujmout tvrdý postoj k situaci v Církvi. Slova sestry Lucie – „ďábelská dezorientace“ – nutí vzpomenout si na rozhovor z roku 2001 ve vatikánském časopise 30 dní. P. Gabriel Amorth, tehdejší hlavní exorcista ve Vatikánu, komentoval nově revidovaný obřad exorcismu. Tvrdil, že nový rituál je tak naředěný, že je proti ďáblovi prakticky neúčinný. Sestra Lucie měla pravdu. Pokud tu kdy byla, tak [právě] zde je ta „ďábelská dezorientace“, ale od roku 2001 se o mnoho zhoršila. Proč by se měl Satan zastavit zde? To byl jen začátek.
Existují například ti, kteří říkají, že nový ritus kněžského svěcení je neplatný, zatímco užívání tradičního ritu je zakázáno. Propána, proč? Je to plán Novocírkve zbavit svět platného kněžství? Jak by mohl člověk lépe připravit cestu pro Antikrista? Cožpak není lidstvo bez platné formy exorcismu, jak konstatoval P. Amorth, a bez platného kněžství bezbranné proti ďáblovi? Autority, které jsou a byly od Druhého vatikánského koncilu, se vydaly na velice rychlou a záměrnou cestu. Jsem o tom naprosto přesvědčen. Důkazy jsou prostě příliš usvědčující. Každopádně hierarchie Církve již nevěří, že svátosti jsou doopravdy důležité. To je postoj Luthera, který je teď současným papežem oslavován sochou ve Vatikánu – to je naprosté šílenství! Pokud jde o svět, Spojené státy jsou ve stavu zmatku. Tato země je zcela rozdělena a sžírána nenávistí vůči všemu, co je správné a poctivé. Nenávidí vše, co pochází od Boha, a libuje si ve svárech a ohavnosti. Církev, která kdysi působila jako místo útěchy a pokoje, se, jak se zdá, stala bezvýznamnou. Nová mše dostačuje k tomu, aby si člověk přál, aby byli všichni novobiskupové mrtví!
Upřímně si nemyslím, že Církev může být obnovena lidskými prostředky. Ďábelský vliv zasahuje příliš hluboko a pravé záměry Druhého vatikánského koncilu se nyní projevují. Padesát let vymývání mozků a vynucené ochoty k ústupkům katolíky oslepilo, a co hůř, učinilo je lhostejnými k tomu, co se děje. Zdá se, že ďábel je úspěšný při ničení toho, co bylo kdysi Církví. Arcibiskup Lefebvre zahájil záchrannou operaci, nyní však Satan zamýšlí infiltrovat a zničit vše, co zbývá z arcibiskupova FSSPX a Tradice. Pomalu, ale jistě je ďábel láká dovnitř, stejně jako to učinil s předkoncilními biskupy. Vládcové Bratrstva možná vědí, že se zmýlili, ale budou-li nicméně trvat na tom, že si budou hrát s ohněm, nevyhnutelně se spálí.
A tak se může zdát, že je to člověk, kdo vládne tady dole v Církvi a ve světě, je to však nepochybně ďábelský vliv, který pohání zmatení a naprosté šílenství. Pochybovačné reakce většiny katolíků mě přiměly váhat při jmenování duchovních jako skutečných pachatelů, člověk už však nemůže dál váhat. Jestliže se Písmo svaté aplikuje na Apokalypsu, pak se možná nedá nic dělat k zastavení nepořádku a jen sám Kristus obnoví řád. On říká, že zůstane jen zbytek [věřících].
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof