sobota 10. listopadu 2018

Komentář Eleison DXCI – Skutečný hrdina (2018)


Komentář Eleison DXCI – Skutečný hrdina (2018)
(591)
10. listopadu 2018
SKUTEČNÝ HRDINA
21. října zemřel ve Vichy ve Francii jeden z několika opravdových hrdinů, jimiž se mohl náš moderní svět ještě chlubit, profesor Robert Faurisson. Byl skutečným hrdinou, protože ve světě lží stál s nezlomnou odvahou a úzkostlivou svědomitostí za pravdou ve věci rozhodující důležitosti pro celé lidstvo. Bylo mu splaceno ztrátou práce; utrpením jeho rodiny; deseti osobními a fyzickými útoky, přičemž při jednom z nich jej zraněného zanechali, aby umřel; izolací v jeho profesi a s vytrvalou řadou soudních útoků ze strany jeho krutých nepřátel, a přesto se vůči nim choval stále zdvořile a s úctou. Tento způsob života vedl po více než čtyřicet let a nikdy nezakolísal ve své službě pravdě.
Zemřel na bitevním poli, právě poté, co se vrátil domů z poslední veřejné přednášky, která díky tomu byla jeho labutí písní, v Sheppertonu v Anglii, městě, kde se skoro před devadesáti lety narodil. Hovořil tam s jedním přítelem z Itálie, který nám zanechal tuto zprávu o jejich konverzaci: „Profesor byl tak bystrý, vyrovnaný a nepokořený jako vždy, ale byl unavený, velice unavený, tak slabý, až se to zdálo takřka zjevné, s vědomím, že jeho úkol je skončen. Tento výjimečně statečný muž skutečně dosáhl všeho, čeho dosáhnout měl.“ A tento přítel pokračuje: „Zanechává za sebou ohromný příspěvek revizionistické věci […] Nepřátelé naplnění nenávistí se jej snažili zastavit v psaní, v žití, ale on se vždy znovu zvednul a neodklonil se ani o milimetr ze svého nebojácného zaobírání se pravdou.“
Mnozí čtenáři těchto „Komentářů“ vědí o čem je „revizionismus“ a proč má takovou důležitost pro všechny lidi včetně katolíků. Jak řekl George Orwell: „Nejúčinnějším způsobem, jak zničit lidi, je popřít a vymazat jejich chápání své historie.“ Revizionisté jsou historici, kteří vidí, jak jsou dnes lidé po celém světě ničeni díky nepravé verzi jejich dějin, zvláště druhé světové války, takže dělají, co mohou, aby znovuobnovili pravdu dějin. Protože – opět Orwell – „Ten, kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost…“, což znamená, že kdokoliv, kdo píše knihy o dějinách, ovládá budoucnost tím, jaký vliv mají ony dějiny na myšlení lidí, „…a kdo ovládá současnost, ovládá i minulost,“ což znamená, že jestliže političtí vládci tohoto okamžiku používají svou moc, aby ovládali knihy o dějinách, pak ovládají budoucnost.
Lidi, kteří dnes mají celosvětovou moc nad politikou a médii, jsou lidi, kteří chtějí bezbožný nový světový pořádek a plně chápou George Orwella. Proto vytvořili z velké části falešnou verzi dějin druhé světové války, která by šla dohromady se zcela vymyšleným náboženstvím, jež má nahradit křesťanství. Kdyby na pravdě nezáleželo a kdyby na křesťanství nezáleželo, jak si dnes mnozí lidé myslí, pak by neměli mít žádný problém s tím, že vládu přebírá nový světový pořádek, budou však ve skutečnosti ve výsledku snášet celosvětovou tyranii, což bude předehra k Antikristovi. Avšak Solženicyn, osvícený strašlivými 72 lety utrpení Ruska pod bezbožným komunismem, varoval před budováním nějakého národa, nějakého kontinentu nebo světa na lžích. Podobně profesor Faurisson měl hrůzu z lidí stavějících na lžích a dal svůj život pro znovuobnovení pravdy. Pronásledování, jež po desítky let podstupoval za to, že říkal pravdu, bylo ze strany jeho ubohých nepřátel důkazem o důležitosti a účinnosti toho, co dělal.
Ani si za svou oddanost pravdě nesliboval jakoukoliv nebeskou odměnu, protože se o sobě vyjádřil, že je ateista. Přesto miloval děti, byl šťastný za požehnání a nikdy je nezavrhoval. Nyní se, jak poukázala jeho sestra, poté, co prošel sérií nespravedlivých soudů, jež se takřka všechny sklonily před novým světovým pořádkem, dostal před Nejvyššího Spravedlivého Soudce, samotného Našeho Božského Pána. Jak jej bude Náš Pán soudit? Dvě věci jsou jisté: zaprvé, nic v celém zbytku jeho života není ani vzdáleně tak důležité, jako tento soud, a zadruhé, měl velké zásluhy u lidí, ale to není totéž, jako mít zásluhy u Boha. Kéž mu v úplně poslední chvíli byla dána zvláštní milost obrácení, která u Boha není nemožná. Doufáme a modlíme se za klid jeho duše.
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof