pondělí 22. května 2017

Petice věřících biskupu Fellaymu a Komisi Ecclesia Dei (2017)


Petice věřících biskupu Fellaymu a Komisi Ecclesia Dei (2017)
20. května 2017  
Poznámka Sodalitium Pianum: Následující dopis a petice se objevila na Change.org 13. května 2017 jako iniciativa laiků Francouzského distriktu FSSPX v odpovědi na skandální přijetí „pastoračních směrnic“ ze strany Bratrstva, týkajících se podřízení sňatků FSSPX autoritě modernistických/koncilních oficiálních představitelů.
Nyní se petice rozšířila za hranice Francouzského distriktu a získala (v době otištění tohoto příspěvku) více než 500 podpisů z celého světa. Toto číslo není nevýznamné (a poroste příštích 30 dní, po jejichž uplynutí bude prezentována biskupu Fellaymu a Komisi Ecclesia Dei). Když se uváží, že možná 50% signatářů je napojeno na rodinu, která petici také podporuje, skutečný počet podporovatelů je pravděpodobně někde v rozmezí cca 3000.
Blog Sodalitium Pianum [stejně tak i blog REX! – pozn. překl.] podporuje nejen 7 kněží Francouzského distriktu (a 3 francouzských řeholních komunit), kteří se postavili přijetí „pastoračních směrnic“ ze strany Menzingenu, ale také autentickou „Katolickou akci“ těchto francouzských laiků, kteří za svou iniciativu nyní získávají podporu po celém světě.
Petici je možné podepsat zde.
(Change.org omezuje podpisy na základě IP adresy.)
***
Dopis od věřících biskupu Fellaymu a Komisi Ecclesia Dei ohledně manželství
Jako laici věrní Bratrstvu sv. Pia X. a boji jejího zakladatele arcibiskupa Lefebvra prohlašujeme následující:
Celým svým srdcem a celou svou duší lpíme na katolickém Římu, strážci katolické víry a oněch tradic nezbytných pro zachování této víry, na věčném Římu, učiteli moudrosti a pravdy.
Na druhou stranu odmítáme a vždy jsme odmítali následovat Řím neomodernistických a neoprotestantských sklonů, které se jasně projevily na Druhém vatikánském koncilu a po koncilu ve všech z něj plynoucích reformách.
Tento modernistický Řím nepřestal útočit na pravý institut manželství. Druhý vatikánský koncil obrátil cíle manželství, jehož prvním cílem již není plození a výchova dětí, ale „sebeuspokojení manželů“. Mnozí „koncilní“ biskupové a kněží v současnosti tolerují a dokonce i radí užívání antikoncepce.
Připomeňme si především, že 15. srpna 2015 papež František skrze Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus pro latinskou církev a Mitis et Misericors pro východní církve zavedl v Církvi svého druhu „katolický rozvod“. Od té doby může kterýkoliv biskup „anulovat“ jakékoliv manželství pod různými zavádějícími záminkami. Nový proces zrušení poskytuje třicetidenní volné expresní šetření ze strany třeba i jen světského soudce jmenovaného biskupským ordinářem. Důkazní břemeno je na obhajobě, což konkrétně znamená, že na počátku procesu se má za to, že je manželství neplatné!
Připomeňme si také, že František akceptuje, aby se Svaté přijímání podávalo rozvedeným osobám, které se znovu sezdaly.
Tito ničitelé manželství, kteří tvrdí, že, dle slov kardinála Müllera „přispívají k uklidnění svědomí věřících“, nemohou být soudci našich [manželských] svazků.
Proto potvrzujeme své pevné odmítnutí toho, aby se kněží Bratrstva sv. Pia X. kvůli našim budoucím sňatkům uchylovali k diecézním biskupům. Chceme své rodiny zabezpečit pro spásu našich duší a duší našich dětí. Arcibiskup Lefebvre uchoval a zanechal nám jako dědictví velikost a věrnost starobylého křesťanského manželství. Věřících se jako prvních dotýká nová manželská legislativa navrhovaná Bratrstvu sv. Pia X. Římem. Formálně se proti ní stavíme.
Tento dopis bude prezentován biskupu Fellaymu a Komisi Ecclesia Dei 20. června 2017.
Překlad: D. Grof