středa 22. března 2017

Vatikánský oficiální představitel potvrzuje: dohoda s FSSPX je blízko (2017)

 
Vatikánský oficiální představitel potvrzuje: dohoda s FSSPX je blízko (2017)
20. března 2017
Sekretář Komise Ecclesia Dei potvrdil, že Vatikán je blízko dohodě s Bratrstvem sv. Pia X. (FSSPX), která by regularizovala status této tradicionalistické skupiny.
Arcibiskup Guido Pozzo řekl německým novinám Die Tagespost, že Vatikán požádá  FSSPX, aby souhlasilo s formálním prohlášením, které řeší některé zbývající věroučné záležitosti. Arcibiskup Pozzo potvrdil, co řekli vůdci FSSPX, uznal nicméně, že FSSPX bude dovoleno vznášet otázky ohledně některých nauk Druhého vatikánského koncilu. Arcibiskup poznamenal, že v průběhu let Kongregace pro nauku Víry zodpověděla množství otázek o koncilních dokumentech a „já nevidím důvod proč by tato práce vyjasňování a odpovědí na pochyby a výhrady ... nemohla úspěšně pokračovat.“
Arcibiskup Pozzo řekl, že při výkladu dokumentů Druhého vatikánského koncilu bude jednou z jasných zásad kontinuita: jestliže bude chápání koncilního poselství představovat rozkol s neměnnou naukou Církve, „musí být tento výklad odmítnut jako mylný či nedostatečný.
Arcibiskup navrhnul, aby byla věc smíření FSSPX svěřena péči Naší Paní Fatimské, když se Církev přibližuje 100. výročí zjevení.
***
Komentář REX!: Tento článek z „Novus Ordo zdroje“ oficiálně potvrzuje informace, které se v poslední době objevují stále častěji. Bohužel z něj vyplývá, že FSSPX, které se již vzdalo zásady „žádná dohoda před naukovým obrácením neomodernistického Říma“, bude muset přistoupit na ratzingerovskou mylnou hermeneutiku kontinuity. Vzhledem k tomu, že arcibiskup Pozzo v posledním odstavci zmiňuje 100. výročí fatimských zjevení, přičemž první z nich připadá na 13. května 2017, nelze ani vyloučit, že k „regularizaci“ FSSPX může dojít již k tomuto datu.  
Překlad: D. Grof