neděle 19. března 2017

Komentář Eleison DV – Katolický život? (2017)


Komentář Eleison DV – Katolický život? (2017)
(505)
18. března 2017
 

KATOLICKÝ ŽIVOT?
 
Další mladý muž mi píše o problému toho, jak žít jako katolík v dnešním světě kolem nás. Ale který katolík nemá v dnešním světě problém? Jeho otázky, co se týká světa a Církve, jsou kurzivou. Některé rady od autora těchto „Komentářů“ následují:
Je pro mě stále obtížnější žít život ve shodě s katolickou Vírou. Pokud jde o svět, jakmile si sám začnu vydělávat na své živobytí, měl bych přemýšlet o odstěhování do jiné země, např. Francie, abych tam hledal prostředky k založení křesťanské rodiny (např. manželku, katolické kněze ve shodě s obranou Tradice atd.)? Pokud jde o mši, tradiční mše nejbližší mému městu je v B., kde je kaple Novobratrstva a další kaple, která závisí na Novocírkvi. Co by mi Vaše Excelence doporučovala udělat? Nevím o žádných kněžích Odporu ve své zemi, dokonce ani o mnoha dobrých pravých katolících, jak se mi zdá.
Pokud jde o svět, nedoporučoval bych vám odstěhovat se do nějaké jiné země. Je velmi pravděpodobné, že byste se tam setkal se stejnými problémy, a přetrhal byste své rodné kořeny ve své vlastní zemi. Můžete si myslet, že tyto kořeny v moderním městě za mnoho nestojí, ale jsou lepší než žádné. „Vrabec v hrsti je lepší nežli holub na střeše.“ Riskoval byste, že skočíte „z louže pod okap“, namísto toho, abyste skočil z louže pod střechu. Prozřetelnost vás umístila do toho města, kde teď máte svou rodinu a své přátelé. Dnešní řešení jsou spíše vnitřní nežli vnější zvláště, když zanedlouho může začít světová válka (celý Systém je proti Trumpovi a chce válku!).
Podobně je tomu s navštěvováním mše. Ta „druhá kaple“ bývala kdysi lepší, než jaká je dnes. Podobně jako FSSPX, jak víte. Apostaze je dnes všude kolem. Dával bych si pozor na geografická řešení. Jednoho dne byste mohl přilnout ke knězi, který se zdá nejlepší, a o chvíli později také zešílí. To se v dnešní Církvi stalo až příliš mnohokrát. Toto řešení musí být vnitřní spíše než vnější.
Pokud jde o vnitřní řešení, protože čtete „Komentáře Elesion“, pak víte, jak často a opakovaně doporučuji modlit se celých 15 tajemství růžence každý den. Dobré knihy (a dobrá hudba) také mohou značně pomoci sytit a chránit mysl a srdce. Čtěte to, co vás opravdu zajímá, a ne jen uctivé knihy, protože z nich nedostanete ani zdaleka tolik. Všemohoucí Bůh ze své věčnosti viděl, do jaké šlamastyky se svět dostane. Také z věčnosti viděl, že dnes budou existovat duše, které se i tak budou chtít dostat do nebe. Je představitelné, že by v dnešních ďábelských velkoměstech nechal takové duše bez jakékoliv pomoci, jestliže chtějí zůstat na cestě do nebe?
Přesto dopředu viděl, že vše vnějškové padne pod nadvládu Jeho nepřátel: telefonní hovory, emaily, drony, univerzity, politika, zákon, lékařství atd. atd. Proto si myslím, že to, co zamýšlí tím, že nechá takovou moc Svým nepřátelům je, že nás chce přitáhnout zpět k Sobě a k opravdovému vnitřnímu praktikování Jeho svatého náboženství navzdory tomu nejhoršímu, co papeži a kněží mohou dělat. Proto buďte dle mého názoru spokojený s tím, že budete navštěvovat nejméně zamořenou tridentskou mši, která je někde poblíž vás, choďte pravidelně ke zpovědi k jakémukoliv knězi, který je stále ochoten zpovídat, a který vám neříká, že hřích není hřích, a nalezněte způsob, jak do svého dne začlenit všech 15 tajemství růžence. A pak „mějte svou duši v trpělivosti“ a tiše proste Boha, aby vám ukázal cestu do nebe a zasáhnul před tím, než bude vše ztraceno. Navzdory všem vnějškovým zdáním má stále vše dokonale pod kontrolou.
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof