sobota 28. ledna 2017

Komentář Eleison CDXCVIII – Přívětivý spojenec? (2017)


Komentář Eleison CDXCVIII – Přívětivý spojenec? (2017)
(498)
28. ledna 2017
PŘÍVĚTIVÝ SPOJENEC?
Biskup Athanasius Schneider, původně z Německa, ale nyní biskup v Astaně v Kazachstánu, se stal tradicionalistům známým v posledních letech kvůli svým mnoha prohlášením alespoň zdánlivě nakloněným katolické Tradici. Například minulý rok se veřejně přidružil ke čtyřem kardinálům dotazujícím se ohledně nauky papeže Františka v papežském dokumentu Amoris Laetitia. Když on sám činí tolik, aby kritizoval vychýlení Církve „doleva“, možná nepochopí nebo neocení to, že se na něj bude útočit „zprava“, ale v sázce je Pravda, nikoliv naše malé osobnosti. Vaše Excelence, díky vám za mnoho pravdy, jíž jste měl odvahu otevřeně hájit, ale pochopte, že plná Pravda je mnohem silnější a mnohem žádanější, než si myslíte. Nedávno jste dal rozhovor pro Adelante la Fe. Neberte si to, prosím, osobně, když ocituji (kurzívou) několik vašich odpovědí a zkritizuji je:
Jsem přesvědčen, že za současných okolností by Msgr. Lefebvre bez váhání přijal kanonický návrh Říma na osobní prelaturu. Vaše Excelence, to je nemožné. Arcibiskup Lefebvre věřil a prokázal na základě argumentu z církevní teologie a historie, že Druhý vatikánský koncil je bezprecedentní zradou 1900 let neměnné nauky Církve ze strany nejvyšších autorit v Církvi. Oficiální Řím však stále následuje tento objektivně zrádný koncil. Vydat tedy FSSPX pod tento Řím by bylo jako dát lišce na starosti kurník. Arcibiskup vždy doufal, že se Řím napraví. Dosud tak neučinil.
Msgr. Lefebvre byl mužem s hlubokým „sensus ecclesiae“ neboli církevním vědomím. To je pravda, protože především hluboce a jasně chápal katolickou nauku nebo učení, které je v srdci Církve. „Jděte tedy, UČTE všechny národy“, byl Ježíšův poslední pokyn jeho apoštolům (Mt. XXVIII, 20). Druhý vatikánský koncil zradil katolickou nauku, takže právě arcibiskupovo církevní vědomí jej přimělo zavrhnout tento koncil. Dnešní konciliaristé v Římě nikdy nemohou předělat Církev.
V roce 1988 vysvětil čtyři biskupy, protože byl přesvědčen, že existuje skutečný stav nouze. Byla to objektivní krize, která vyvolala toto subjektivní přesvědčení, a nikoliv naopak. Náš moderní svět je duševně nemocný subjektivismem. Arcibiskup byl objektivistou.
Jestliže FSSPX zůstane kanonicky nezávislé příliš dlouho, jeho členové a stoupenci ztratí své vědomí potřeby být podrobeni papeži a skončí tím, že přestanou být katolíky. Papež je papežem, aby „utvrzoval své bratry“ ve Víře. Viz Lukáš XXII, 32. Jestliže je koncilním papežem se svou vírou zkaženou Druhým vatikánským koncilem, nemůže již dávat, co nemá. Protože se podrobují koncilním papežům, nespočet katolíků od koncilu ztratilo pravou Víru.
Žádný katolík si nemůže vybírat a volit, kterým papežům se bude nebo nebude podrobovat. Bůh vede Svou Církev. Současná krize Církve je bezprecedentní, protože nikdy předtím neexistovala v dějinách Církve řada papežů mimo linii s pravou Vírou, jakou [řadu] máme od Druhého vatikánského koncilu. To znamená, že katolíci musí – výjimečně – posuzovat své papeže, biskupy a kněze. Touto krizí Bůh očišťuje Svou Církev a až bude tato očista dovršena, poskytne Své Církvi velkého a opravdového katolického papeže.
Řekl jsem biskupu Fellaymu, že my v Římě potřebujeme FSSPX v dnešní velké bitvě za čistotu Víry. Vaše Excelence, věřte, že koncilní Řím by učinil, co může, aby dovršil zkažení Víry u FSSPX. Oficiální FSSPX již sklouzlo daleko od objektivní Víry arcibiskupa.
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof