neděle 8. ledna 2017

Komentář Eleison CDXCV – Vatikánská „válka“ (2017)


Komentář Eleison CDXCV – Vatikánská „válka“ (2017)
(495)
7. ledna 2017
VATIKÁNSKÁ „VÁLKA“
V dnešní krizi Církve, s bezprecedentní závažností v celých církevních dějinách, je nejdůležitější, aby katolíci věnovali patřičnou důležitost jak tradičnímu hnutí, tak katolické Církvi vně tradičního hnutí. Tradice, což ve svém nejširším smyslu znamená vše, co Náš Pán svěřil své Církvi, aby to předávala (v latině tradendum) světu, je pro Církev nepostradatelná, a tradiční hnutí hraje nepostradatelnou roli při zachování tradiční nauky a svátostí před jejich zničením ze strany koncilní revoluce v posledním více než půl století. Ale aby tradiční hnutí přežilo, muselo se postavit vně normální hierarchické struktury Církve, avšak tato struktura je silnou součástí Tradice – „Petře, pas beránky mé“ (Jan XXI, 17). Jakkoliv hluboké je tudíž koncilní zkažení v Římě, musí katolíci stále vzhlížet k Římu.
Z toho plyne zájem o následující zprávu z nitra Říma ze strany zakladatele a ředitele americké Novus Ordo publikace LifeSiteNews. Steve Jalsevac s kolegy obvykle dvakrát do roka navštěvuje Řím, aby si pohovořil s různými kontakty v Římě, aby dokázal lépe posoudit, jak se vyvíjí situace v Církvi. Ze své návštěvy z konce listopadu publikoval 16. prosince „hluboce znepokojující“ zprávu o svých dojmech ze situace v Římě dnes. Následují výňatky:
Naše návštěva Říma 16.-23. listopadu byla nejdramatičtější z mnoha takových pracovních cest konaných dvakrát do roka, jež jsme během posledních deseti let podnikli. Po setkání s kardinály, biskupy a dalšími vatikánskými oficiálními činiteli a zaměstnanci dikasterií, jsme já, náš nový římský zpravodaj John-Henry Westen a Jan Bentz viděli stálý obraz široce rozšířené úzkosti a velmi reálného strachu mezi věrnými služebníky Církve. S tím jsme se nikdy před tím nesetkali. Mnozí se obávali, že budou odstraněni ze svých postů, vyhozeni ze své práce ve vatikánských organizacích, nebo že se jim dostane vážných veřejných nebo soukromých výtek a osobních obvinění od lidí z okolí papeže nebo dokonce od Františka samotného. Také se bojí a jsou plni obav kvůli velké újmě, která se děje Církvi, a protože jsou bezmocní, aby ji zastavili.
„...katolické univerzity v Římě jsou sledovány a přednášky profesorů jsou kontrolovány, aby byla jistota, že zapadají do linie s liberálním výkladem Amoris Laetitia. O klericích se podávají zprávy představeným, jestliže je slyšet, jak [klerici] vyjadřují obavy ohledně papeže Františka. Mnozí se obávají otevřeně hovořit, i když v minulosti byli vždy velmi ochotní hovořit. Vatikánští zpravodajové nám řekli, že byli mnohokrát varováni, aby nepodávali zprávy o dubiích (otázkách vznesených kardinálem Burkem a třemi jinými kardinály ohledně nauky obsažené v Amoris Laetitia). Slyšel jsem zprávy, že Vatikán je jako okupovaný stát. Jisté zdroje, s nimiž jsem hovořil, mají strach, že komunikace s vatikánskými oficiálními představiteli je monitorována; někteří dokonce podali zprávu o podezřelých anomáliích ve svých telefonních hovorech, v nichž se po přerušení hovoru přehrával zvukový záznam posledních chvil jejich hovoru znovu a znovu ve smyčce, jako kdyby slyšeli nahrávku. Někteří jedinci, kteří pracují ve Vatikánu, radí svým vnějším kontaktům, aby nesdílely citlivé informace e-mailem nebo Vatikánem aktivovanými mobilními telefony.“
Musíme přemýšlet nad tím, kam to vše spěje. Je to hluboce, hluboce znepokojivé. Obvyklou frází, kterou jsme ten týden v Římě slýchávali, bylo, že probíhá „válka“ v Církvi – válka progresivistů s „duchem Druhého vatikánského koncilu“ proti pravověrným katolíkům. Šokující bylo, že jedna osoba po druhé použila slovo „válka“. Nikdy ve svém životě jsem nezažil nic takového a jsem si jistý, že většina, ne-li všichni pravidelní čtenáři LifeSiteNews, mohou říct totéž.“
Tradicionalisté mohou říct, že tito čtyři kardinálové a pan Jalsevac jsou oběťmi Druhého vatikánského koncilu, jež se probouzí trochu pozdě, ale ať nikdo neříká, že nechtějí nebo nezamýšlejí být katolíky. Církev se uzdraví teprve, když se pravá nauka a pravá hierarchie znovu dají dohromady. Ať se tedy tradicionalisté naléhavě modlí za tyto duše, jež se probouzejí do koncilní války. Kéž jim Bůh dá světlo a sílu.
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof