středa 21. září 2016

Několik otázek a odpovědí k nové mši (1984)

 
Několik otázek a odpovědí k nové mši (1984)
Otázky a odpovědi z The Angelus z března, dubna a května 1984. Odpovídal P. Carl Pulvermacher.
***
Začali jsme chodit do našeho farního kostela (samozřejmě Novus Ordo), v neděli zde nebyla žádná tradiční mše. Moje otázka je tato: Je to špatné chodit do našeho farního kostela, když je tradiční mše dostupná jen tak zřídka? Je to špatné přijímat Svaté přijímání nebo jakoukoliv jinou svátost v Novus Ordo kostele? Je chléb a víno na Novus Ordo mši skutečně proměněno na Tělo a Krev Krista? – S.P., Kasson Minneapolis
Zde se dostáváme k holým faktům. U všech takovýchto otázek vždy lidem radím vyhnout se navštěvování nové mše, stejně jako pozměněným svátostem. Neříkám, že jsou vždy neplatné. To je však samo o sobě nečiní dobrými. Nová mše neposkytuje milost. Není to naše katolická mše. Jediný důvod, proč byla vytvořena, bylo zničit naši pravou mši. Výmluva lidí, že nerozuměli latině, je hloupá. Vždy jsme byli instruování, abychom mši sledovali se svým anglickým (nebo jiným) misálem. Latina je stále oficiálním jazykem Církve. Kdokoliv, kdo mi říká, že nová mše v latině je snazší k pochopení než tridentská mše, si jistě dělá legraci. Opravdová věc je lepší než náhražka.
Několik lidí mělo námitky vůči mému tvrzení z tohoto sloupku z minulého měsíce, že nová mše neposkytuje milost. „Je herezí zastávat, že platná mše neposkytuje milost.“
Za prvé existuje rozdíl mezi platností a tím, že poskytuje milost. Jsem přesvědčen, že jedno může být přítomno bez druhého. Určitě netvrdím, že v každém případě je nová mše neplatná. Nerad činím přirovnání, ale vím, že byste souhlasil, že platná satanská mše (černá mše) neposkytuje milost. Zajisté nezastávám názor, že nová mše je totéž jako černá mše. Jen se dívám na plody. Doposud jsem neviděl katolíka, který pokročil ve svatosti kvůli milostem nové mše. Žádný Novus Ordo kněz nebo laik, o němž bych věděl, se ani nepřiblížil tomu, aby byl povýšen k úctě oltáře – svatosti. Samozřejmě můžete říci, že 15 či 20 let není dost času na to, aby se to řeklo. Můžeme se však podívat na bezútěšný stav papežství, episkopátu, kněžstva, řeholníků, řeholnic a laiků – svobodných i sezdaných – a shledáváme snazším říct: „neposkytuje žádnou milost“ než „poskytuje milost“. Máme hmotné oči a nemůžeme vidět stav milosti, nemůžeme to tedy prokázat tak ani tak. Vše, co můžeme učinit, je se podívat na výsledky nové mše. Představoval si někdo třebas jen ve snu, že by se ve většině našich kostelů mohly odehrávat tak svatokrádežné věci jako klaunská liturgie, tančící dívky, homosexuální mše, židovské a protestantské liturgie? Náš Pán řekl: „Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl.“ „Po ovoci poznáte je.“ „Mějte se na pozoru před nepravými proroky! Ti přicházejí k vám v ovčím rouše, ale v nitru jsou draví vlci.“ Musím nejprve spatřit jediného katolíka, který měl skutečně prospěch z nové mše. Nikdy jsem neviděl Novus Ordo konvent nebo klášter, kde není řeholní život ve stavu úpadku. Když jsme měli pravou mši, byl vidět přirozený pokrok. Když jsme přijali Novus Ordo, viděli jsme přirozený úpadek. Vyzývám jakéhokoliv člověka – klerika či laika – aby prokázal to, že Novus Ordo liturgie poskytuje milost!
Kdybych měl přijmout vaši radu, nenavštěvoval bych mši jak je rok dlouhý. Kdybychom žili ve šťastnějších časech a tridentská mše byla tak dostupná jako ta druhá, pak bych s vámi zcela souhlasil. Je smutné to říct, ale toto není ten případ ... Obávám se, že kdyby lidé přijali vaši radu, pak by se nakonec odcizili Církvi a ztratili svou víru ... Je mi líto říct, že jsem přesvědčen, že vaše rada je zcela mylná a nesmírně škodlivá. – F.G., Hants, Anglie
Moje rada byla, a stále je, stejná. Jeví se šílené říkat: „Nechoďte na Novus Ordo mši ani za nejlepších okolností!“ Nepopírám, že v některých případech by mohla být platná. Může být sloužena s jistou důstojností platně vysvěceným, nešťastným, starým knězem. Můžete s ním plakat při vzpomínce na mši svatou všech časů, která mu chybí. Kristus by zde mohl být přítomen skrze proměňování. Navzdory tomu všemu není dobrá a měli bychom se ji vyvarovat. Je vynálezem nepřátel Církve. Je protestantská a vede k protestantismu. Jediným důvodem proč byla vynalezena a zavedena do Církve, bylo zničení pravé mše. Ďábel nenávidí naši mši svatou a udělá cokoliv, aby ji zarazil nebo přibrzdil. Dokonce nás může přimět soucítit s novou mší a dobrými kněžími, kteří ji s lítostí poslušně slouží. Jsem si jistý, že existuje mnoho dobrých katolíků, kteří na ni s lítostí chodí, protože chtějí být poslušnými dětmi Svaté Matky Církve. Nebudu soudit je nebo vás – Bůh ví vše. Kvůli tomu, co však vím o nové mši, nikdy nebudu nikomu radit na ni chodit, i když je někdy platná. Nechci dávat radu, která je mylná nebo škodlivá.
Překlad: D. Grof