pátek 23. ledna 2015

Mons. Schneider v semináři FSSPX ve Flavigny (2015)

 
Mons. Schneider v semináři FSSPX ve Flavigny (2015)
Jak bylo dohodnuto, Mons. Schneider navštívil ve čtvrtek 15. ledna seminář FSSPX ve Flavigny. Přítomni byli P. Bouchacourt (představený Francouzského distriktu) a P. Troadec (ředitel semináře).
V rámci tohoto („neformálního“) setkání biskup Schneider přednášel seminaristům FSSPX.
 
Biskup Schneider koncelebruje Novus Ordo mši
Biskup Schneider je považován za „konzervativce“. Jeho „konzervativismus“ spočívá například v tom, že nepovažuje Druhý vatikánský koncil sám o sobě za špatný, ale sdílí názor, že je potřeba jej vykládat ve světle Tradice. V článku zde se uvádí, že biskup Schneider vidí koncil tak, že obsahuje teocentrického, apoštolského a misijního ducha a misijní duch je v podstatě charakteristickou známkou koncilu. „Je nepochybné, že Druhý vatikánský koncil čtený v tomto světle obsahuje mnoho nádherných duchovních a zbožných textů, homogenní nauku a tvoří jednotu s velkou tradicí Církve.“ Problémem je dle tohoto preláta mylný výklad jistých méně jasných textů.
Dle známého vatikánského experta Sandra Magistera je tento biskup „nejlepším žákem Benedikta XVI.“ (viz zde). To znamená, že zastává proslulou ratzingerovskou „hermeneutiku kontinuity“.
V rozhovoru pro Liturgique Paix (zde) se biskup Schneider projevil jako zastánce vzájemného „obohacování“ Novus Ordo a tradiční mše. V rozhovoru padla otázka, jak takové obohacování vnímá, když „v Motu Propriu Summorum Pontificum papež Benedikt XVI. výslovně vybídnul k vzájemnému obohacování dvou forem římského ritu.“ Biskup Schneider odpověděl, že není možné dělat, jako by papež tuto věc nevyslovil a pokračoval, že „existují prostředky jak tyto dvě formy ritu sblížit, aniž by došlo k přehodnocení misálů“. Pak obsáhle vypočítává, co vše by se dalo změnit. (K podobným snahám viz článek v češtině zde.)
„Srdečná neformální setkání“ s takovýmito „konzervativci“ mohou Bratrstvu přinést jediné – další oslabení katolických pozic.
Překlad a doplnění: D. Grof