neděle 7. prosince 2014

Komentář Eleison CCCLXXXVI – Rada pro odpor (2014)


Komentář Eleison CCCLXXXVI – Rada pro odpor (2014)
(386)
6. prosince 2014
RADA PRO ODPOR
Nedávno jsem měl na pracovním stole vzácnou výměnu e-mailů, kterou, jak jsem si jistý, ocení mnohé duše ve svých dnešních obtížných poměrech. Problém pochází od typického městského obyvatele 21. století, který má Víru, ale cítí se opuštěný. Řešení se zakládá na proroctví Naší Paní ze 17. století! Nejprve ten problém:
„Jsem zdravotní sestra z Německa, je mi 48 let. Před 12 lety jsem vstoupila do kláštera, milovala jsem to a snažila jsem se prohloubit svůj vztah k Bohu, po 10 letech jsem však musela odejít kvůli modernismu. Nemohla jsem složit své definitivní sliby, protože tato komunita byla daleko od Pravdy. Myslela jsem si, že když odejdu, potěším svého nebeského Otce a udělá to ze mě v jeho očích něco jako hrdinku. Nyní jsem však velmi smutná a cítím se Bohem opuštěná, vůbec ne jako hrdinka.
„Přede dvěma lety jsem získala práci zpátky v nemocnici, kde jsem pracovala, než jsem vstoupila do kláštera, zde však dlím ve světě, kde jsou lidé kolem mě ignorantští nebo moderní, kde nikdo nemá jakoukoliv víru, a pokud má, neví proč. Jsem příliš stará, abych si našla práci blízkou svátostem. Práce na směny mi zabraňuje, abych se dostala na mši každou neděli. Nejbližší tradiční mše je hodinu cesty autem. Tak tady jsem, sedím v temnotě a mám jen malý přístup ke svátostem. Situace v Církvi a ve světě je tak zmatená, že prostě nevím, co mám dělat. Kde je cesta ven z této temnoty? Kam mám jít, abych přišla na to, co mám dělat se svým životem?“
A teď v odpovědi na tento problém rada, kterou si kdokoliv z nás v  „Odporu“, kdo hledá, jak přestát celosvětovou apostazi, může vzít k srdci:
„Milá přítelkyně, v Ekvádoru v roce 1634 dala Naše Paní jedné svaté jeptišce takřka přímou radu pro nás v těchto bezbožných časech, v nichž máme to požehnání žít (i když se nemusí jevit jako požehnání). Slíbila, že navzdory celosvětové apostazi vždy budou existovat duše, které zůstanou věrné a budou zachovávat poklad Víry a ctností. Vytrpí však kruté, nepopsatelné a dlouhotrvající mučednictví. Řekla: „Aby osvobodily lidi z pout herezí všude kolem, budou duše vyvolené mým Nejsvětějším Synem k uskutečnění obnovy potřebovat velkou sílu vůle, stálosti, chrabrosti a důvěry v Boha. K prověření této víry a důvěry spravedlivých budou příležitosti, kdy se vše bude zdát ztracené. To pak bude šťastným počátkem obnovy.
„Na internetu existuje vynikající shrnutí tohoto poselství Naší Paní: NAŠE PANÍ DOBRÉHO POŘÍZENÍ: prorocká zjevení učiněná Ctihodné Matce Marianě de Jesus Torres. [český překlad zde]
„Mnozí z nás se nacházejí v podobných podmínkách, jako jsou vaše. Jsme zbaveni pomoci a síly, která pochází z života v komunitě obklopené našimi druhy katolíky s regulemi a představeným, kteří by nás vedli. I když nejsem řeholník, je pro mě stále ohromným utrpením být připraven o svátosti, kněze a druhy katolíky, a nacházet se v tom, že musím pracovat po celém světě, což mé srdce, rozum a duše odmítají. Je to však utrpení, které Bůh dopouští u mnoha z nás a přesně to utrpení, které musíme přijmout, abychom byli v jednotě s Jeho vůlí pro každého z nás a sjednocovali svá utrpení s těmi utrpeními, jež pro nás náš milovaný Spasitel vytrpěl a obětoval. Tím, že tak činíme, jsme k Němu přitahováni jako Jeho maličcí. Nezapomněl na vás. Naopak, vším, co snášíte, dáváte Jeho Nejsvětějšímu Srdci a Neposkvrněnému Srdci Panny Marie tak potřebnou útěchu a možná získáváte milosti pro ty, kteří Víru ztratili.“
Kyrie Eleison
Zdroj: http://www.dinoscopus.org     
Překlad: D. Grof