pondělí 10. listopadu 2014

Komentář Eleison CCCLXXXII – Skrytý příběh IV (2014)


Komentář Eleison CCCLXXXII – Skrytý příběh IV (2014)
(382)
8. listopadu 2014
SKRYTÝ PŘÍBĚH IV
A tak přicházíme k vyvrcholení tohoto skrytého příběhu o vnějších událostech růžencových křížových tažení Bratrstva sv. Pia X. před šesti lety. Vybral si biskup Fellay Boží řešení krize Církve a světa v důvěře ve slib Naší Paní ve Fatimě o obrácení Ruska a „období míru“, bude-li Rusko zasvěceno Jejímu Neposkvrněnému Srdci, nebo si vybral lidské řešení rozhovorů s Římem, aby vykonstruoval syntézu Tradice (2+2=4) s koncilem (2+2=4 nebo 5)? Můžeme si být jistí, že takto ďábel tuto volbu biskupovi neprezentoval, zvláště když se v červnu 2008 Římané vrátili do hry.
V tomto měsíci si Vatikán uvědomil možné růžencové křížové tažení za zasvěcení Ruska díky dopisu, který tentýž posel Naší Paní adresoval papeži Benediktu XVI. a dovolával se požehnání takového počinu. Vatikán vzal dopis vážně. Kardinál Darío Castrillón Hoyos nařídil biskupu Fellaymu vrátit se do Říma přímo z Havaje, kam Jeho Excelence odjela udělit svátosti biřmování. 4. června kardinál Castrillón se skupinou několika římských prelátů pohrozil biskupu Fellaymu, že pokud by měl požadovat růžencové křížové tažení za zasvěcení Ruska, Řím by zavřel dveře jakýmkoliv budoucím rozhovorům a oživil by spící „exkomunikace“, které byly v danou chvíli uvedeny v neúčinnost. Tehdy se také Vatikán pokusil vnutit biskupu Fellaymu „Vatikánské ultimátum“ neboli pět podmínek nezbytných pro jakékoliv rozhovory.
A tak se pod tímto římským tlakem biskup Fellay na počátku podzimu 2008 ještě nerozhodl učinit, co Naše Paní žádala, navzdory jejím opakovaným žádostem, a vlastně se 5. října 2008 navzdory jejím přímým varováním, rozhodl věnovat druhé růžencové křížové tažení, jež bylo naplánováno od 1. listopadu do Vánoc, za úmysl na snětí „exkomunikací“ z roku 1988. Téhož dne Náš Pán ukázal poslovi Naší Paní svůj hněv ve vidění, kde vztahuje Svou ruku, aby zničil FSSPX, přičemž o něm mluvil jako o „farizejích a pokrytcích“ a řekl: „Již je nemohu vystát.“ Ale právě v tu chvíli, kdy dopadala ruka Našeho Pána, viděl posel blahoslavenou Panu Marii zakročit ve prospěch Bratrstva, úpěnlivě prosit o slitování a říci: „Pamatuj na slabost lidí.“ Posel pak viděl, jak hněv Našeho Pána okamžitě ustupuje Jeho slitování.
Biskup se však již rozhodl. O tři týdny později, 26. října při pontifikální mši, jíž vrcholila pouť Bratrstva do Lurd při 150. výročí zjevení Naší Paní v Lurdech, přistoupil k ohlášení toho, že druhé růžencové křížové tažení bude věnováno snětí „exkomunikací“ z roku 1988. 16. prosince, jak Benedikt XVI. žádal, napsal [biskup Fellay] soukromě papeži dopis žádající jej o snětí exkomunikací z roku 1988. 24. ledna 2009 je Řím částečně sňal. Biskup Fellay to přímo přisoudil zásahu blahoslavené Panny Marie a musel jásat z tohoto zdánlivého triumfu své trpělivé diplomacie.
Bohužel, jakýkoliv triumf byl krátkodobý, protože během několika dní nepřátelé katolické Tradice odpálili ve světě médií torpédo dokonale zkonstruované, aby zcela zničilo hrozící opětné shledání katolického papeže s katolickou Tradicí. Když byl zveřejněn šestiminutový filmový klip jednoho biskupa FSSPX z 1. listopadu, který vrhal vážné pochyby na holokaust a plynové komory z druhé světové války, Benedikt XVI. se musel skrýt před smrtelným obviněním, že se paktuje s „antisemity“. Dohoda FSSPX-Řím byla zablokována, přinejmenším na několik let.
(pokračování příště)
Kyrie Eleison
Zdroj: http://www.dinoscopus.org     
Překlad: D. Grof