úterý 16. září 2014

Dvě francouzské dominikánky se připojují k „Odporu“ (2014)

 
Dvě francouzské dominikánky se připojují k „Odporu“ (2014)
Veritas
V Saint-Rémy-en-Mauges
pátek 12. září 2014,
na svátek Jména Panny Marie
Drahé sestry, drazí rodiče, drahé děti, drazí přátelé,
jistě se vám již donesly zvěsti o tom,  že dvě sestry kongregace Svatého jména Ježíš a Neposkvrněného Srdce Panny Marie (z Brignoles) byly propuštěny, údajně zproštěny svých [řeholních] slibů s tím, že jejich představené shledaly, že tyto porušily.
Co tyto zvěsti ale již neříkají, jsou hluboké důvody pro toto bolestné rozuzlení. Když stály před rozhodnutím buď se podřídit, přinejmenším vnějškově, pomalému, ale jistému sjednocování s oficiálními strukturami v Římě, což by podkopalo jejich kongregaci, nebo ji opustit, rozhodly se obě sestry pro odchod, aby pokračovaly v díle svého institutu: ve výchově a vzdělávání křesťanských dívek v [nynějším] čase apostaze.
Naše volba byla zapříčiněna starostí o věrnost duchu naší kongregace, duchu víry bez kompromisů, jak nám jej předal P. Calmel. V tomto ohledu jsme nesmírně zavázány svým představeným i sestrám, které nám dokázaly předat dominikánské kořeny i lásku k Církvi a k dětem. Přesto však jisté – čím dál častější – činy i myšlenky vzbudily náš údiv a rozhořčení: opatrné mlčení ohledně [věroučných] odchylek Říma, důraz na vyzdvihování toho, co přicházelo z Říma a zdálo se konzervativní (např. „zasvěcení se“ papeže Naší Paní z Fatimy, pravověrné kázání v domě sv. Marthy, modlitba růžence při návštěvě farnosti, atd.), dále pak kladný postoj ke všem těm, kteří se sjednotili [s neomodernistickým Římem] („Zajisté, zpočátku je Monsignore Lefebvre odsuzoval, ale nyní musíme uvažovat reálně, uznat, že drží linii a spolupracovat s nimi.“; „Je nevhodné, říkat veřejně, že by lidé neměli na „indultní“ mše vůbec chodit“, atd.). Nebo obrácení našich hodnot vzhůru nohama: „Chápejte, boj za víru je dobrý, ale co děláme pro spásu duší?“; či dokonce: „Abychom mezi sebou udrželi „pokoj“, přestaňme vířit věroučné otázky.“ K tomu všemu se přidávala bezpodmínečná podpora biskupu Fellayovi, kterou usnadňoval mocný příkaz mlčení, jenž platil v našich domech. Abychom v tomto [věroučném] posunu dokázaly prozřít, potřebovaly jsme pomoc a světlo od rodin a statečných přátel.
Žily jsme tedy čím dál tím více tak říkajíc v protiproudu mezi matkami a sestrami, s nimiž jsme si již nemohly vyměňovat názory. To, o čem nám nejprve říkaly, že je jenom odlišný názor, vyústilo v to, že jsme byly poslány zpět ke svým rodinám, abychom měly čas přemýšlet a abychom tím byly potrestány. Jenomže napravit se by znamenalo zradit.
V tuto chvíli jsme odhodlány obrátit list a nechat na milosrdném Bohu zkoumání lidských srdcí.
Co chceme dělat? Prostě pokračovat v našem řeholním životě. Nejsme nic, nemáme nic, můžeme jen velmi málo, ale zdá se nám, že nám Bůh chce svěřit děti. Neodmítáme žádnou práci v mezích svých možností, abychom „zapsaly do srdcí a na čela dětí Jméno Ježíšovo,“ jak říkal první zakladatel naší kongregace, P. Vincens (1800). Těžká zodpovědnost, která spočívá na našich ramenou, vyžaduje mnoho uvažování, času a prozíravosti. Prozatím jsme se na několik měsíců uchýlily sem do Saint-Rémy-en-Mauges do samoty řeholního života. Jelikož se musíme veřejně zříci záštity [Kongregace] Svatého Jména Ježíš a Neposkvrněného srdce Panny Marie, svěřujeme se v horlivosti vynuceného nového počátku ochraně Svatého Jména Panny Marie.
Jsme od dnešního dne připraveny zvážit vaše žádosti týkající se vyučování vašich dětí i nabídky finanční pomoci či spolupráce a zároveň doufáme, že brzy budeme moci zvážit kdy a jak vám nabídnout otevření školy, bude-li to vůle Boží. Chceme tímto také poděkovat těm, kteří nám již štědře pomohli. Bez vaší materiální, ale především duchovní podpory bychom nemohly odolávat až do dnešního dne ani bychom nemohly pomýšlet na jakékoliv plány pro budoucnost.
Svěřujeme svou i vaší budoucnost Panně Marii, svatému Dominiku, svaté Kateřině ze Sieny, a všem našim svatým ochráncům od P. Calmela až k nejskrytějším z našich přímluvců.
Sestra Marie-Laetitia, t.o.p. a
Sestra Marie od Ježíše, t.o.p.,
Dominikánky – školské sestry Jména Panny Marie
Zdroj: France fidele
Překlad: Timor Mortis