sobota 26. dubna 2014

Komentář Eleison CCCLIV – Politika Odporu II (2014)


Komentář Eleison CCCLIV – Politika Odporu II (2014)
(354)
26. dubna 2014
POLITIKA ODPORU II
Víra musí být zachována navzdory tomu, že pastýř je bit (srovnej KE 348). Byl-li nám Bohem dán jeden člověk, aby nám ukázal, jak si udržet Víru ve zkoušené době tím, že se zachovává pravá mešní oběť a pravé katolické kněžství, byl tím mužem dozajista arcibiskup Lefebvre (1905-1991). A protože se od jeho doby pohroma způsobená Církvi koncilními pastýři v podstatě nezměnila, pak to, co řekl a napsal, v zásadě platí i dnes. A každý nováček v této pohromě nemůže učinit nic lepšího, než číst a studovat jeho slova.
Avšak tato pohroma se od jeho smrti také o hodně zhoršila a jakékoliv takzvané hnutí „Odporu“ dnes učiní dobře, když se poučí z lekcí, které tu jsou k ponaučení z hrozícího pádu onoho Bratrstva sv. Pia X., jehož založení pro zachování Víry bylo arcibiskupovým obrovským úspěchem v rámci hroutící se konvenční Církve. Proč jej nyní vedení FSSPX směřuje ve směru odlišném než byl arcibiskupův; ve směru, který musí vést ke zcela podobnému zhroucení FSSPX?
Protože, dle mého názoru, vůdci, které si FSSPX zvolilo po arcibiskupově smrti v roce 1991 na generálních kapitulách v roce 1994 a 2006, nikdy nepochopili úplný rozměr koncilní katastrofy, protože byli dětmi oslabených 50. let nebo revolučních 60. a pozdějších let. Protože nasáli revoluci takříkajíc s mateřským mlékem, nikdy nepochopili, jak zevnitř ničí duchovní, kteří se stále vnějškem zdají katoličtí. Stručně, tito vůdci buď nikdy nestudovali modernismus, nebo nikdy nepochopili, co studovali, nebo jsou příliš „zbožní“ nebo „nadpřirození“, aby si mysleli, že by se to mohlo vztahovat na konvenční duchovní, které mají před sebou.
A tak tam, kde arcibiskup Lefebvre jasně viděl, že koncilní Církev, tím že ztratila všechny čtyři známky katolické Církve (jedna, svatá, všeobecná, apoštolská), není katolickou Církví, biskup Fellay (generální představený od roku 1994) a P. Nicholas Pfluger (první asistent od roku 2006) dnes trvají na tom, že může být jen jedna Církev a koncilní Církev je tedy katolickou Církví. Přirozeně pak tam, kde arcibiskup držel FSSPX v bezpečném odstupu od koncilní Církve, biskup Fellay a P. Pfluger chtějí odstranit tento odstup a přivést FSSPX zpět do oné Církve, která je koncilní. A ani biskup Fellay, ani P. Pfluger se nebudou cítit katoličtí, dokud tohoto cíle nedosáhnou.
Víra je však prvně v myšlení a ne v pocitech. Z toho plyne, že kdokoliv, kdo z jakéhokoliv důvodu začal rozpoznávat, že současné vedení FSSPX je na špatné cestě, musí pokračovat studiem celkového problému revoluce, modernismu a Druhého vatikánského koncilu. To je tvrdý oříšek, protože člověk může mít učebnicovou znalost revoluce a přesto ji nerozpoznávat přímo pod svým nosem. Cítím se tak dobře, když cítím, že každý je dobrý, že ztrácím ze zřetele objektivní nepravdu skoro nás všech, jak ji vidí Bůh. Člověk může říci, že to vyžaduje zvláštní milost od Boha vidět onu nepravdu, jak ji vidí on, aniž bych ztratil soucit. Duše však může onu milost obdržet, hledá-li Boha vážně, zvláště v modlitbě.
Bůh je dobrý k těm, kteří jej hledají, říká na mnoha místech Písmo sv. Za předpokladu, že [Bůh] existuje, jakým jiným by mohl být, než nanejvýš dobrým k těm, kteří jej hledají?
Kyrie Eleison
Zdroj: http://www.dinoscopus.org     
Překlad: D. Grof