sobota 29. března 2014

Komentář Eleison CCCL – Náhražkové náboženství (2014)


Komentář Eleison CCCL – Náhražkové náboženství (2014)
(350)
29. března 2014
NÁHRAŽKOVÉ NÁBOŽENSTVÍ
Před dvěma měsíci oslavil ve Francii 85. narozeniny člověk, který sám sebe prohlásil za ateistu, jemuž všichni teisté pravého náboženství dluží podstatný dluh díků, protože v dnešním světě lží je profesor Robert Faurisson mocným obráncem pravdy. Pokud jde o mne, přeji si, aby mnohem více těch, kteří věří v pravého Boha, měli jeho inteligenci a poctivost při rozlišování pravdy, a jeho odvahu ji říkat.
Například, ať již je, či není historickým faktem, že bylo šest milionů obětí plynování v plynových komorách Třetí říše, prof. Faurisson trvá na tom, aby se o tom pojednávalo jako o historické otázce, která by se vyjasňovala fakty a vědeckými důkazy, a nikoliv emocemi a legislativou – co by mohlo být rozumnější? A přesto u této konkrétní otázky mnoho našich současníků nebude naslouchat rozumu. Funguje ještě jejich myšlení? Náš vřelý vděk jde tomuto profesorovi za zapojení skvělého a vědeckého myšlení do řešení historické otázky jakožto otázky historie a ne něčeho jiného.
Něčeho jiného? Opět, ať již je, či není šest milionů historickou skutečností, je to tento profesor, kdo říká, že v každém případě získaly statut sekulárního náboženství. Je potřeba údajně nábožensky lhostejného člověka, aby rozpoznal, co slouží jako hlavní náboženství naší doby? Mohu si přát, aby o něco více katolíků mělo důvtip vidět a říkat, co je dnes hlavním protivníkem pravého náboženství. Zde je velmi stručný přehled z článku sepsaného profesorem Faurissonem k této věci v roce 2008:
Šest milionů představuje světské náboženství se svým vlastním dogmatem, přikázáními, výnosy, proroky, velekněžími a svatými: Sv. Anna (Franková), Sv. Šimon (Wiesenthal), Sv. Elie (Wiesel). Má svá svatá místa, své rituály a své poutě. Má své chrámy a své relikvie (kostky mýdla, hromady bot atd.), své mučedníky, hrdiny, zázraky a zázračně přeživší (miliony z nich), svou zlatou legendu a své spravedlivé. Osvětim je jeho Golgotou, Hitler je jeho Satanem. Diktuje svůj zákon národům. Jeho srdce bije v Jeruzalémě v památníku Jad Vašem.
Je to nové náboženství, které se od druhé světové války těšilo velice rychlému nárůstu. Dobylo Západ a zamýšlí dobýt svět. Zatímco pokrok vědeckého myšlení v naší konzumní společnosti oslabil vládu všech klasických náboženství tím, že učinil lidi čím dál více skeptičtějšími, pokud jde o pravdu náboženských příběhů a slibů, kterým náboženství věří, toto nové náboženství vzkvétá do té míry, že kdokoliv přistižený při popírání jeho základního dogmatu, je označen za „revizionistu“, je vypuzen ze společnosti a je s ním nakládáno tak, jak se nakládalo pouze s heretiky. Jde v podstatě o náboženství, a je dnes hlavním nástrojem, a člověk by mohl říci, že i oblíbeným náboženstvím, bezbožného nového světového řádu.
Profesor zastává názor, že tento úspěch lze přisoudit jeho uchýlení se k technikám reklamy a prodeje, jež jsou vlastní konzumní společnosti. Myslím si, že zde postrádá náboženský náhled. Jistě je apostaze kdysi křesťanských národů hlavním vysvětlením. Kristus je Bohem. Je-li Bůh vytlačen, zanechává za sebou ohromné prázdno, které se musí něčím zaplnit. Propagátoři tohoto nového náboženství mají díky své historii jedinečný instinkt pro výrobu náhražkových náboženství. Ať již je to však jakkoliv, vybídl bych věřící, aby se modlili za nevěřícího profesora, aby si mohl vybrat božskou odměnu, kterou si lidsky viděno zaslouží za své hrdinské služby, které poskytnul pravdě.
Kyrie Eleison
Zdroj: http://www.dinoscopus.org     
Překlad: D. Grof