sobota 28. září 2013

Komentář Eleison CCCXXIV - Fatimské tajemství (2013)

Komentář Eleison CCCXXIV – Fatimské tajemství (2013)
(324)
28. září 2013
FATIMSKÉ TAJEMSTVÍ
Na světlo vyšla ještě další rekonstrukce třetí části fatimského tajemství, odhaleného sestře Lucii Matkou Boží v červenci 1917. Blahoslavená Panna Maria chtěla, aby bylo zveřejněno nejpozději v roce 1960, ale věrolomní duchovní ovládající Řím předstírali, že povolila jeho zveřejnění teprve po roce 1960 a od té doby jej dali pod zámek. Z narážek na jeho obsah, který odkryli nemnozí duchovní, kteří měli možnost jej číst, bylo učiněno několik pokusů k jeho rekonstruování. Tento poslední pokus má mnohé ve svůj prospěch. Zde je ten příběh.
Kardinál Ottaviani (1890-1979) byl vysoce postaveným duchovním pod papeži Piem XII., Janem XXIII. a Pavlem VI., hlavním obráncem Víry od roku 1959 do roku 1968. Měl možnost si tajemství přečíst, ale protože byl vázán diskrétností, našel si způsob, jak jej odkrýt, aniž by jej odkryl. Přidal k němu materiál, aby původní tajemství prodloužil dva až třikrát, a dovolil tuto prodlouženou verzi publikovat, především v německém časopise nazvaném Neues Europa. Vatikánské autority ji však mohly snadno odmítnout jako podvrh, za nějž je dnes považována, protože se vědělo, že původní tajemství má pouze 25 rukou psaných řádků.
Kardinál však měl přítele, Dona Luigiho Villu (1918-2012), statečného kněze a obránce pravé Církve zvláště před svobodným zednářstvím. V jistý moment kardinál P. Villovi odhalil, které přesně části delší verze pocházejí z původního tajemství a Don Villa na oplátku řekl totéž svému věrnému laickému spolupracovníkovi Dr. Franku Adessovi, který vložil stejnou informaci do brožurky nedávno publikované ve Francii. Zde je tedy původní „třetí tajemství“:
„Velký trest padne na celé lidstvo, ne však dnes, ani zítra, ale v druhé polovině 20. století. Nikde na světě není řád a Satan vládne na nejvyšších místech a určuje tak běh událostí. Dokonce se mu podaří dostat se až na vrchol Církve. Pro Církev také přijde doba jejich největších zkoušek. Kardinálové se budou stavět proti kardinálům, biskupové se budou stavět proti biskupům. Satan bude pochodovat uprostřed nich a v Římě nastanou změny. Co je shnilé, padne, co padne, již znovu nevstane. Církev bude potemnělá a svět bude uchvácen v hrůze. V druhé polovině 20. století vypukne velká válka. Oheň a dým bude padat z nebe, vody oceánů se změní na páru, pěna moře se vzedme a pohltí a zaplaví vše. Miliony a miliony lidí zahynou z hodiny na hodinu, zatímco ti, kteří přežijí, budou závidět mrtvým. Smrt bude všude kvůli omylům, jichž se dopustí šílenci a přisluhovači Satana, kteří tehdy a právě tehdy budou vládnout světu. Nakonec, když ti, kteří přežijí tyto události, budou ještě naživu, provolají opět Boha a slávu Bohu a budou mu sloužit, jako to činívali lidé, když se svět ještě nestal tak zvráceným.“
P. Nicholas Gruner, odborník na Fatimu, si myslí, že tato verze tajemství může být neúplná a postrádat zmínku o Apokalypse a o doporučeném jednání. Člověk také může namítat, že druhá polovina 20. století přišla a odešla bez světové války. Nerozdmýchávají však šílenci na Středním Východě neustále válku již od doby před rokem 2000 až po dnešek? A stojí za to poznamenat, že každá fráze v této verzi tajemství se objevuje ve verzi v Neues Europa (dostupné na internetu), uprostřed materiálu převzatého nebo napodobeného z jiných zbožných zdrojů.
V každém případě, kéž se Bůh skutečně smiluje nad námi všemi. Modleme se bez přestání růženec.
Kyrie Eleison
Zdroj: http://www.dinoscopus.org     
Překlad: D. Grof