sobota 9. února 2013

Biskup Williamson - Komentář Eleison CCXCI (2013)

Biskup Williamson - Komentář Eleison CCXCI (2013)
(291)
9. února 2013
ČTVRTÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ
Jeden čtenář se ptá na mé poslední soudní řízení a odsouzení 16. ledna u oblastního soudu v Řezně na jihu Německa za „popírání holocaustu“. Čtenáři si vzpomenou, že mé původní přestoupení zákona bylo, že jsem 1. listopadu 2008 řekl švédskému novináři v rozhovoru pro švédskou televizi v soukromí v sakristii německého semináře Bratrstva sv. Pia X., ale na německé půdě, že nevěřím, že „šest milionů Židů“ zemřelo za Hitlerovy vlády za druhé světové války, ani že jediný Žid zemřel v „plynové komoře“.
Za to, že jsem vyjádřil tyto názory v Německu, kde je „popírání holocaustu“ ze zákona trestným činem, jsem byl souzen a odsouzen řezenským oblastním soudem v roce 2010 a trestem mělo být zaplacení pokuty 10 tisíc euro. Odvolal jsem se. Tentýž soud mě v roce 2011 odsoudil znovu, ale pokuta byla snížena na 6,5 tisíce euro. Znovu jsem se odvolal, takže případ putoval výše k provinčnímu soudu v Norimberku. Bylo mi řečeno, že ten bude méně předmětem vnějšího tlaku. A tři soudcové zamítli tento případ na procedurálním základě a uložili Státu Bavorsko zaplatit mé soudní výlohy, nechali mu však také svobodu napravit procedurální chyby a začít vše znovu.
Nejenže to, co je známo jako „holocaust“ slouží jako světské náboženství Nového světového pořádku (Osvětim nahrazuje Kalvárii, plynové komory nahrazují Kříž Našeho Pána a šest milionů hraje úlohu Vykupitele), ale také se mi zdá, že poválečné Německo má potíž s úctou k sobě samému, pokud se nebude bušit v prsa pro domnělé zločiny Třetí říše. Pronásleduje tedy mimořádně intenzívně „popírání holocaustu“ a 16. ledna jsem byl potřetí soudně stíhán před soudkyní z Řezna.
Dva němečtí právníci tvrdě bojovali na mou obranu, ale marně – opět jsem byl odsouzen. Soudkyně však umenšila cejch hanby spojený s obviněním a ze soucitu kvůli tomu, že jsem nezaměstnaný, snížila pokutu na 1 600 euro. Stát Bavorsko by byl nepochybně šťastný, kdyby se zbavil tohoto případu, kdybych jen přijal, že mám zaplatit o hodně sníženou pokutu. Šlechetný kolega z FSSPX mě snažně prosil o výsadu zaplatit pokutu celou sám. V sázce je však mnohem víc než peníze. Velký národ, pravé náboženství a Boží světový řád, to vše je zahrnuto.
„Pravda je mocná a zvítězí,“ říkali Latiníci. Takže jakýkoliv národ, náboženství nebo světový pořádek založený na nepravdách, je křehký a nakonec se zhroutí. Pravda spočívá ve shodě mého myšlení s realitou a nikoliv v touze po národní sebeúctě, ani v pociťovaných náboženských potřebách, ani na požadavcích nějakého bezbožného Nového pořádku. A dějinná pravda stojí na důkazech, jejichž nejspolehlivějším druhem jsou hmotné pozůstatky minulosti, protože toto jsou zásady zcela nezávislé na lidských emocích. „Já jsem se k tomu narodil, a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě.“ Jaký pokoj v těchto Božích slovech!
Zdvořile jsem odmítnul nabídku svého kolegy. Opět jsem se odvolal.
Kyrie eleison.
Poznámka autora blogu: Článek zveřejňuji z dokumentárních důvodů a nemá za cíl popírat holocaust.
Překlad: D. Grof