pátek 16. března 2012

FSSPX - Řím: Komuniké tiskového úřadu Svatého stolce

FSSPX – Řím: Komuniké tiskového úřadu Svatého stolce
„Během schůzky mezi kardinálem Williamem Levadou, prefektem Kongregace pro nauku víry a prezidentem Papežské komise Ecclesia Dei, a biskupem Bernardem Fellayem, generálním představeným Bratrstva sv. Pia X., 14. září 2011 byla posledně zmíněnému představena Věroučná preambule doplněná o Úvodní poznámku, jako základ pro dosažení plného smíření s Apoštolským stolcem. Tato definovala určité věroučné principy a kritéria pro výklad katolické věrouky, která jsou nezbytná pro zajištění věrnosti církevnímu Magisteriu a „sentire cum Ecclesia“.
„Odpověď Bratrstva sv. Pia X. na výše zmíněnou Věroučnou preambuli, která byla doručena v lednu 2012, byla prozkoumána Kongregací pro nauku víry dříve než byla postoupena k posouzení Svatému otci. Na základě rozhodnutí Benedikta XVI. byl biskup Fellay v dopise, který mu byl dnes předán, informován o zhodnocení jeho odpovědi. V dopise se konstatuje, že pozice, kterou vyjádřil, není postačující k překonání věroučných problémů, které jsou základem neshody mezi Svatým stolcem a Bratrstvem sv. Pia X.
 „Na konci dnešní schůzky byl, z obavy, aby se zabránilo církevní roztržce s bolestnými a nevyčíslitelnými důsledky, generální představený Bratrstva sv. Pia X. vyzván, aby ozřejmil svou pozici, aby tak mohl zacelit existující neshodu, jak si přeje papež Benedikt XVI.“
Dodatek (Radio Vaticana):
„Biskup Fellay byl vyzván, aby ozřejmil svou pozici, aby tak mohl zacelit existující neshodu, jak si přeje papež Benedikt XVI., od teď do 15. dubna.“
V článku italské tiskové agentury AGI Salvatore Izzo podává tyto informace:
Prefekt Kongregace pro nauku víry, kardinál William Joseph Levada, předal [obsah komuniké] generálnímu představenému Bratrstva, biskupu Bernardu Fellayovi, při rozhovoru, který trval více než dvě hodiny... Během dnešní schůzky v Paláci Svatého oficia – jehož se také účastnil sekretář Komise Ecclesia Dei, Msgr. Guido Pozzo, přičemž s bp. Fellayem byl přítomen jeho zástupce P. Nelly – bylo ze strany Svatého stolce zabráněno úplné roztržce, když bylo vyjasněno, že Benedikt XVI. ještě očekává přepracování.
Zdroj: Rorate Caeli 
Překlad: D. Grof