pondělí 12. září 2016

Komentář Eleison CDLXXVIII – Původ islámu (2016)

 
Komentář Eleison CDLXXVIII – Původ islámu (2016)
(478)
10. září 2016
 PŮVOD ISLÁMU
Když tyto „Komentáře“ čtenářům doporučovaly „Spiknutí proti Církvi“ od Maurice Pinaye, což je kniha, která hojnými dokumenty prokazuje, že hlavním vnějším nepřítelem katolické Církve po 2000 let jsou Židé, tvrdily, že Židé jsou za islámem, svobodným zednářstvím a komunismem. Žádní čtenáři neprotestovali, že jsou za zednářstvím a komunismem, několik se jich však ptalo, co dokazuje, že jsou také za islámem. Protože islám povstal v sedmém století po Kristu, skutečně neexistuje pro islám nic jako dokumentace, která existuje pro moderní kořeny zednářství a komunismu. Ve skutečnosti odborníci na islám řeknou, že dokonce i mnoho původních dokumentů k počátkům islámu mohlo být zničeno, právě proto, aby zakryli jeho pravý původ. Zbyde nám text samotného koránu a historické argumenty, abychom poukázali na Židy jako původce islámu.
Pokud jde o text koránu, jeden z těch, kdo jej před koncilem bedlivě studoval, Hanna Zakarias, došel ve své knize „Pravý Mohamed, falešný korán“ k závěru, že byl celý dílem židovského rabína. Aby podpořil svou tezi, že islám je prostě judaismus vyložený Arabům rabínem, aby je obrátil k jedinému pravému Bohu Starého zákona, tvrdí Zakarias, že v koránu neexistuje žádný příběh, žádný detail, který není specificky židovský, odvolávající se na Starý zákon, talmud nebo židovskou literaturu. Argumentuje, že jen Žid mohl tak glorifikovat Izrael jako to činí korán, v čele národů, jako jediného příjemce jediného Zjevení jediného pravého Boha. Tudíž pasáže v koránu uznávající například Jana Křtitele a Blahoslavenou Pannu, je uznávají čistě jako Židy a vynechávají veškerou spojitost s křesťanstvím (súra XIX, 1-21). Pokud jde o Ježíše, mohl být synem Marie, ale určitě ne Synem Božím.
Naopak, pokoncilní student islámu Laurent Lagartempe ve své knize „Původ islámu“ tvrdí, že existuje mnoho otázek, pokud jde o historickou osobu Mohameda, a prohlašuje, že korán je směsí nesourodých textů, více či méně ustálených teprve dvě století po počátku islámu, aby [korán] ospravedlnil nové náboženství, a aby si počínal jako jeho svatý text konkurující Starému a Novému zákonu Mojžíše resp. Ježíše Krista. Lagartempe však nenapadá značnou přítomnost judaismu v koránu, ani jeho vliv.
Co se týká historických argumentů pro to, že Židé jsou za islámem, dokumentuje Pinayova kniha dobře známou roli, kterou Židé sehráli při pomoci Arabům v dobytí katolického Španělska mezi lety 711 a 788, jejž katolíci znovu dobyli teprve v roce 1492. Lagartempe rozumně předpokládá, že předcházejícímu dobytí Severní Afriky Araby v letech 647 až 710 také pomohli Židé, protože tyto země na jih od Středozemního moře, kdysi vzkvétající část křesťanstva, od té doby zůstaly převážně pod arabskou nadvládou.
Asi hlavní argument pro to, že Židé jsou za islámem, je však obecnějšího řádu, je sotva zpochybnitelný, a spočívá na zvláštní roli, kterou v dějinách hrál lid Mesiáše, Našeho Pána Ježíše Krista. V prvé řadě příprava Izraelitů na tuto roli ze strany samotného Boha se rozpíná přes 2000 let od Abraháma ke Kristu. Židům dala zcela zvláštní vztah k jedinému pravému Bohu, a oni jej od té doby nikdy zcela neztratili. Podívejte se, jak zvláštně je ve Starém zákoně Bůh odměňoval a trestal, aby je zformoval jako kolébku Mesiáše, který měl přijít. A tento vztah jim dává zvláštní schopnost vykonstruovávat náhražková náboženství, aby uspokojili skutečné náboženské potřeby lidí.
Bohužel odmítli svého Mesiáše, když přišel, a toto odmítnutí jim dává zvláštní motivaci konstruovat falešná náboženství, aby odváděla lidi od Krista a pryč od věčné spásy. Proto Maurice Pinay může ukázat, jak po celá staletí bojovali proti katolické Církvi. Dnes jsou nepopiratelně za muslimskou invazí kdysi katolických národů Evropy, aby zrušili poslední zbytky Víry a tak zabránili národům odporovat jejich novému světovému řádu.
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof