úterý 8. prosince 2015

Oficiální prohlášení kněží USML (2015)

 
Oficiální prohlášení kněží USML (2015)
8. prosince 2015
 
Při příležitosti 50. výročí zakončení Druhého vatikánského koncilu (8. prosince 1965) chtějí kněží Kněžské unie Marcela Lefebvra (USML) znovu potvrdit své „odmítnutí“ tohoto osudového koncilu a „všech reforem z něj plynoucích“. (Deklarace arcibiskupa Marcela Lefebvra z 21. listopadu 1974)
Plně souhlasí s úsudkem arcibiskupa Lefebvra, který v tomto koncilu viděl „největší pohromu v dějinách Církve“ a přirovnal jej ke „třetí světové válce“. Druhý vatikánský koncil, který „se obrátil zády k tradici a rozešel se s Církví minulosti, je schizmatickým koncilem“. (Arcibiskup Lefebvre v Le Figaro 4. srpna 1976). „Závěrem je, že tato, pro katolickou Církev a křesťanskou civilizaci zničující událost, nebyla řízena a vedena Duchem Svatým.“ (Obviňuji koncil, 1976)
V důsledku toho kněží Kněžské unie Marcela Lefebvra formálně obnovují své odhodlání nepřijmout od koncilních autorit jakoukoliv „praktickou dohodu“, ani jakékoliv „kanonické uznání“ v jakékoliv formě. „Je striktní povinností každého katolického kněze, který chce zůstat katolíkem, oddělit se od této koncilní církve.“ (Arcibiskup Lefebvre, Duchovní cesta, 1990)
V tento svátek Neposkvrněného početí svěřují svou loajalitu věrné Panně Marii, „neposkvrněné ve své víře“ (modlitba sv. Pia X.). Kéž se uráčí pomoci jim vydávat svědectví pravdě, pracovat neúnavně ke spáse duší a podrobit vše „sladké vládě Našeho Pána Ježíše Krista“. (Arcibiskup Lefebvre, Dopis kardinálu Šeperovi, 13. dubna 1978)
Překlad: D. Grof