sobota 9. listopadu 2013

Komentář Eleison CCCXXX - Námitky vůči Fatimě (2013)

Komentář Eleison CCCXXX – Námitky vůči Fatimě (2013)
(330)
9. listopadu 2013
NÁMITKY VŮČI FATIMĚ
Na počátku 20. století dal jistě Bůh modernímu světu dvě velká světla: pro teorii, skrze Pia X., encykliku Pascendi v roce 1907 k odsouzení klíčového omylu subjektivismu; pro praxi, skrze svou Matku, fatimská zjevení v roce 1917, aby poskytla nápravný prostředek na hrozný mor komunismu. Ďábel však odvádí pozornost od Pascendi a vznáší řadu námitek, aby diskreditoval Fatimu. Zde je několik hlavních námitek:
*Jak můžeme brát vážně verzi třetí části fatimského tajemství kardinála Ottavianiho, když zde Naše Paní údajně říká, že třetí světová válka začne v druhé části 20. století? Rok 2000 přišel a odešel a žádná třetí světová válka nenastala.
Existuje zde zajímavá paralela mezi druhou a třetí částí fatimského tajemství. V druhé části Naše Paní řekla, že začne horší válka než první světová za vlády příštího papeže, kterým byl Pius XI. Přesto Pius XI. zemřel na jaře 1939 a druhá světová válka byla vyhlášena teprve na podzim, když byl papežem Pius XII. Popletla si Naše Paní kalendář? Ne, prostě se řídila realitou namísto vnějšího zdání. V realitě druhá světová válka začala v roce 1938, když se Stalin rozhodoval uzavřít pakt s Hitlerem tak, aby uvolnil Hitlera, aby zahájil válku na své západní frontě. Podívejte se na Dopis rektora z května 2000 (na eleisonkommentar.blogspot.com) na celý vzrušující příběh tohoto skutečného počátku druhé světové války. Ať již je nebo není Ottavianiho verze pravým „třetím tajemstvím“, nemůže být realitou, že třetí světová válka začala na Blízkém východě před rokem 2000, například první invazí do Iráku v roce 1991? Věci vždy nejsou, jaké se zdají.
*V druhé světové válce jsme viděli hrozivá bombardování Drážďan, Tokia, Nagasaki. Co bude nyní nové?
Úplný počet mrtvých ve druhé světové válce se odhaduje na nějakých 66 milionů, tj. v desítkách milionů. Když člověk čte správně několik varování Naší Paní a nejen ve Fatimě, ztráty z třetí světové války a Trestu odhadne v tisících milionech. V řádu stokrát horším.
*Ale jaký materiální Trest by mohl být horší než duchovní trest naší doby?
Pravda, hned po pádu Adama a Evy byl Druhý vatikánský koncil nejhorší pohromou v celé historii lidstva. Přesto jej spousty lidí chápou jako velké osvobození. „Hole a kameny mi zlámou kosti, ale slova mě nikdy nezraní,“ je staré rčení. Duchovní tresty jsou samy o sobě větší, pro nás lidi je však potřeba materiálních věcí, abychom pochopili (srovnej Mt. IX, 6 a Jan XX, 27).
*Naše Paní z Fatimy slíbila období míru, kdyby papež vykonal jisté zasvěcení. Papeži od té doby vykonali několik takových zasvěcení, ale žádný mír jsme neměli.
Pravda, bylo zde několik zasvěcení bezpochyby inspirovaných Naší Paní z Fatimy, nikdy však ještě přesně jak žádala: [zasvěcení] Ruska papežem, jejímu Neposkvrněnému srdci, v jednotě se všemi biskupy světa. Jedné či druhé z těchto čtyř podmínek se vždy nedostávalo.
*Naše Paní z Fatimy nám řekla o „národech, které budou vyhlazeny“ a o „období míru“. Viděli jsme vyhlazené národy v druhé světové válce a období míru v 50. letech 20. století. Její proroctví nastala.
Které národy zůstaly od druhé světové války vyhlazeny a kolik bylo míru ve studené válce v 50. letech? Naše Paní z Fatimy hovořila o mnohem větších událostech, než které se staly.
Nejsvětější Srdce Ježíšovo, smiluj se nad námi. Neposkvrněné Srdce Panny Marie, oroduj za nás.
Kyrie Eleison
Zdroj: http://www.dinoscopus.org     
Překlad: D. Grof