sobota 2. února 2013

Biskup Williamson - Komentář Eleison CCXC (2013)

Biskup Williamson - Komentář Eleison CCXC (2013)
(290)

2. února 2013

 

 MODLITBA SV. TEREZIE
Je pozoruhodné, jak dalece je dnes Bůh ztracen velkému množství duší kolem nás. Neboť v něm každý z nás „žijeme a dýcháme i trváme“ (Skutky XVII, 28). Bez něj nemůžeme pohnout prstem, myslet jedinou myšlenku nebo vykonat jakýkoliv přirozeně dobrý čin, natož pak jakýkoliv nadpřirozeně dobrý čin. Vše, co sami od sebe můžeme učinit bez něj, je hřešit, a dokonce i tehdy pochází hříšný čin jakožto čin od Boha, pouze jeho hříšnost pochází od nás samotných, protože hříšnost sama o sobě není něčím pozitivním, ale zkaženým.
 
Přesto velká spousta duší kolem nás bere Boha, jako by neexistoval, nebo, existuje-li, jako by neměl žádný význam. Je to skutečně neuvěřitelný stav věcí. Zhoršuje se každým dnem. Nemůže přetrvat. Dá se to porovnat pouze se stavem lidstva v době Noeho. Zkaženost lidí byla v té době taková (Gen. VI, 11-12), že pokud by jim Bůh neodňal užívání jejich nejcennějšího daru, jejich svobodné vůle – jen se podívejte, jak většina lidí reaguje, když je chce někdo přinutit něco učinit! – pak by jedinou cestou, kterou mu ponechali, aby zachránil nějaké významnější množství z nich, bylo uštědřit jim nějaký všeobecný trest, při němž by však nicméně neměli čas litovat. To byla potopa, dějinná událost prokázaná velkým množstvím geologických důkazů.

Stejně tak dnes je celosvětový trest před Bohem jistě jediným způsobem, který mu lidstvo nechalo, aby spasil ještě nějaký větší počet duší před hrůzou jejich věčného zatracení. Jako v době Noeho činí milosrdenství Boží v podstatě jistým, že velkému počtu duší bude dán čas a poznání nezbytné k tomu, aby se spasily, pokud budou chtít. A poté mnohé z tohoto velkého počtu, který bude spasen (bohužel nikoliv většina), uznají, že pouze trest je spasil, aby nebyly unášeny s dnešní zkažeností cestou do pekla.
Přesto bude snadné polekat se výbuchem spravedlivého hněvu majestátního Boha. Na míle a míle daleko byli Izraelité vystrašení názornou ukázkou jeho moci na vrcholu hory Sinaj (Exod. XX, 18). Bude dobře si v naší době připomenout proslulou modlitbu sv. Terezie z Ávily (předkládanou zde v rýmovaném překladu do angličtiny k lepšímu zapamatování):

Nada te turbe             Ať mě nic nezneklidňuje,
Nada te espante         ať mě nic nenahání strach.

Todo se pasa              Všechno pomíjí.

Dios no se muda         Bůh se nemění.
La paciencia               Trpělivostí se

Todo lo alcanza          dosáhne všeho.
Quien a Dios tiene      Kdo má Boha,

Nada le falta               tomu nic nechybí.
Solo Dios basta          Bůh sám stačí.

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, vkládám v tebe všechnu důvěru, kterou mohu nalézt. Pomoz však mému nedostatku důvěry!
Kyrie eleison.

Překlad: D. Grof