středa 27. února 2013

Bíle oblečený biskup? (2013)

Bíle oblečený biskup? (2013)
Robert Siscoe
Poznámka autora blogu: Ačkoliv nejsem ani v nejmenším nakloněn nějakým senzačním spekulacím, ba právě naopak, tento článek mě zaujal, proto jej přetiskuji.

 V části třetího fatimského tajemství odhaleného Vatikánem v roce 2000 se nachází vidění Svatého otce procházejícího „velkým polorozbořeným městem“, který je pak „zabit skupinou vojáků, kteří na něho vystřelili několik ran z pušek, několik šípů; stejně tak zemřeli jeden za druhým ostatní biskupové i kněží, řeholníci, řeholnice a různé světské osoby, muži i ženy různých tříd a postavení.“ Ještě dříve v tomto vidění sestra Lucie také oznamuje, že viděla člověka, kterého rozpoznala jako „bíle oblečeného biskupa“. Překvapivě se o biskupovi v bílém nezmiňuje jako o Svatém otci, ale řekla jen: „vytušili jsme, že je to Svatý otec“.
Zcela v rozporu s tím, co oznámil Vatikán v roce 2000, toto vidění papeže, který je zabit, očividně neodkazuje na neúspěšný pokus o atentát na Jana Pavla II., který nebyl „zabit skupinou vojáků, kteří na něho vystřelili několik ran z pušek, několik šípů,“ ale namísto toho přežil, když byl postřelen osamělým střelcem. Při neúspěšném atentátu na Jana Pavla II. ani nedošlo k tomu, že „ostatní biskupové i kněží, řeholníci, řeholnice a různé světské osoby, muži i ženy různých tříd a postavení“ byli zabiti stejnou „skupinou vojáků“. Je zcela zřejmé, že toto vidění odkazovalo na jinou událost.
Otázkou, která však zmátla mnohé, je, proč sestra Lucie v první části vidění použila výraz „bíle oblečený biskup,“ který byl zabit? Mluví toto vidění o dvou různých lidech: jednom, který je papežem, a druhém, který je pouze oblečen jako papež? Proroctví jsou obvykle nejasná, dokud se nenaplní. Poslední události však mohou vrhnout nové světlo na tento nezvyklý obrat, který sestra Lucie použila.
11. února 2013 papež Benedikt XVI. ohromil svět, když oznámil, že se vzdá úřadu papeže s účinností od 28. února 2013. Kvůli této šokující zprávě média rezonovala reakcemi katolíků, ale také mnoha otázkami, které neočekávané oznámení vyvolalo. Například článek v Reuters dne 13. února oznamoval, že „oficiální představitelé Církve jsou tímto krokem stále ještě tak ohromení, že vatikánští odborníci teprve musí rozhodnout, jaký bude jeho titul a zda bude dále užívat papežskou bílou barvu, kardinálský purpur nebo černou barvu obyčejného kněze“.
 20. února jednu z těchto otázek zodpověděl P. Georg Ratzinger, bratr papeže Benedikta XVI., který oznámil, že papež bude poté, co jeho abdikace vstoupí v platnost, nadále užívat bílou barvu. O dva dny později Vatikán odpověděl na další otázku, když oznámil, že Benedikt XVI. si ponechá své papežské jméno: po jeho rezignaci se bude na bývalého papeže odkazovat jako na Jeho Svatost Benedikta XVI., emeritního biskupa římského.
1. března tedy Benedikt XVI. bude nejen bývalým papežem, který si podržel své papežské jméno, ale bude také „bíle oblečeným biskupem“. Je budoucí „Jeho Svatost Benedikt XVI., emeritní biskup římský“ bíle oblečeným biskupem, o němž se zmiňovala sestra Lucie? Pokud ano, je to on, kdo je zabit skupinou vojáků, jak ukazovalo vidění? Nebo se snad vidění zmiňuje o budoucím papeži – o tom, jehož sestra Lucie nazývá „Svatým otcem“ – který bude vládnout, zatímco Benedikt XVI. bude stále naživu?
Je zajímavé poznamenat, že papež sv. Pius X. měl dvě vidění, která byla podobná fatimskému zjevení sestry Lucie. V roce 1909 měl sv. Pius X. během audience se členy františkánského řádu vidění o budoucím papeži prchajícím z Říma. Řekl:
To, co jsem viděl, je děsivé! Budu jím já, nebo to bude můj nástupce? Jisté je, že papež opustí Řím a až bude opouštět Vatikán, bude kráčet přes mrtvá těla svých kněží!
Těsně před smrtí měl papež sv. Pius X. další podobné vidění, v němž viděl budoucího papeže stejného jména prchajícího přes těla svých bratří, než bude sám zabit.
Viděl jsem jednoho z mých nástupců stejného jména, který prchal přes mrtvá těla svých bratří. Nalezne útočiště na nějakém skrytém místě, ale po krátkém oddechu zemře krutou smrtí.
Ve světle tohoto vidění bude velmi zajímavé, jestli si příští papež zvolí jméno Pius XIII. – „stejné jméno“ jako Pius X. Čas řekne, jak se události budou odvíjet, zdá se však jistým, že rychle postupujeme k událostem předpovězeným ve Fatimě. Kéž obnovíme svou odvahu a zápal pro Víru a vždy si pamatujeme slova Naší Paní z Fatimy: Nakonec Mé Neposkvrněné Srdce zvítězí.
Zdroj: The Remnant
Překlad: D. Grof