středa 22. května 2024

Příhodné úvahy o fatimském poselství (2024)

 

Příhodné úvahy o fatimském poselství (2024)

Prof. Plinio Correa de Oliveira

13. května 2024

Tento článek byl poprvé publikován v roce 1967 na 50. výročí prvního zjevení Naší Paní ve Fatimě. Jako rozbor mnoha aspektů důležitých projevů Panny Marie ve Fatimě v roce 1917 bude pro čtenáře jistě stále aktuální a užitečný.

***

1. Předpoklady a obecné rysy zjevení

Abychom pochopili souvislost vidění a sdělení, jimiž byli Lucie, František a Jacinta obdařeni, musíme vzít v úvahu především katolické učení o společenství svatých. Modlitby a zásluhy jednoho člověka mohou prospět druhému. Je tedy logické, že modlitby, oběti a dokonce i obětování vlastních životů, které tyto tři děti přinesly, mohou prospět mnoha duším i celým národům.

Naše Paní přišla tyto tři děti požádat o modlitby a oběti. Hyacintu a Františka také požádala o obětování vlastního života jako smírné oběti za hříchy lidí. Lucii požádala, aby na tomto světě zůstala a naplnila poslání, o němž řekneme více později.

 

Prostřednictvím třech malých pasáčků z Fatimy Naše Paní oslovila celý svět

2. Univerzální prostřednictví Nejsvětější Panny Marie

Dalším vstupním pojmem pro pochopení fatimských událostí je pojem univerzálního prostřednictví Nejsvětější Panny Marie. Z Boží vůle působí jako nejvyšší a nutná prostřednice mezi uraženým Vykupitelem a hříšným lidstvem. Dále je prostřednicí, která je vždy vyslyšena, a jako taková skutečně řídí události.

Ona je královská Prostřednice, která bude oslavena skrze vítězství svého mateřského Srdce, jež bude nejvyšším vyjádřením vítězství samotného Boha.

3. Nemluvila jen k Portugalsku, ale k celému světu

Svými slovy k malým pasáčkům chtěla Naše Paní promluvit k celému světu a vybídnout všechny lidi k modlitbě, pokání a nápravě života. Zvláštním způsobem hovořila k papeži a posvátné hierarchii a žádala je o zasvěcení Ruska Jejímu Neposkvrněnému Srdci.

4. Mimořádně neutěšená situace dnešního světa

Matka Boží tyto požadavky vznesla s ohledem na náboženskou situaci, v níž se svět nacházel v době zjevení v roce 1917.