středa 6. prosince 2023

Písmo svaté varuje před těmito posledními časy (2023)

 

Písmo svaté varuje před těmito posledními časy (2023)

P. Paul Kramer

Před několika lety jsem dělal rozhovor s Lyndseyem Williamsem, baptistickým pastorem, který dělal kaplana pro společnost Alaskan Pipelines. Informoval mě, že si ve své pozici získal důvěru lidí z finanční elity, kteří ji ovládali, a ti mu řekli o svých zlověstných plánech. „Předpověděli“ povstání, která se odehrají v Severní Africe a v arabském světě, a co se bude dít, a řekli Lyndseymu, že až uvidí to, co se bude nazývat „Arabským jarem“, může si být jistý, že jsou to oni, kdo způsobil, že se to děje. Lyndsey Williams k této věci vydal varování šest měsíců předem – dřív, než se to skutečně stalo – přesně, jak tato finanční elita řekla, že se to stane.

Tyto zlověstné plány finanční elity však nekončí zde. Možná jste slyšeli o „předpovědích Deagelu“ [Deagel má být tajná vládní zpravodajská agentura USA. – pozn. překl.], které předpovídají, že do roku 2025 dojde k velké redukci obyvatelstva. Předpovědi Deagelu jsou spíše cíli než predikcemi. Jeho zdroje pocházejí ze CIA a zpravodajských agentur. Toto je cíl, ke kterému finanční elita směřuje – stejný, o jakém se psalo na „Georgijských poradních kamenech“, které v osmi jazycích vyzývaly k tomu, aby se světová populace zastropovala na 500 milionech! Kontrola populace, která je součástí agendy k získání kontroly, se datuje zpět do 70. let 20. století k padělané vědě, kterou stvořili.

A jako by převzetí sekulárního světa nestačilo, falešný papež [autor článku je sedesvakantista – pozn. překl.], který drží moc ve Vatikánu, přebírá pomocí realizovaných jmenování do funkcí kontrolu Církve na vyšší úrovni. Do klíčových pozic v římské Kurii jmenoval nejen kardinály, ale i biskupy.

Již jsem o tom hovořil dříve, ale stojí za to to znovu zmínit – Bergoglio jmenoval do funkcí lidi, kteří se naprosto netají se svými radikálními názory na náboženství. Nahradil například kardinála Müllera, který dohlížel nad Kongregací pro nauku Víry – což je dikasterium zodpovědné za prověřování soukromých zjevení – arcibiskupem Manuelem Fernandezem, který napsal knihu o „Umění líbání“. Kromě toho jmenoval P. Stefana Cecchina prezidentem Mezinárodní papežské mariánské akademie. Byl to P. Cecchin, kdo řekl, že tato akademie bude každé mariánské „zjevení, které hovoří o Božích trestech“ posuzovat za „naprosto falešné“! Každé poselství Blahoslavené Panny Marie, které hovoří o potrestání světa a o trestu, bude posuzovat za falešné, a nikoliv za poselství od Boha, protože prý Panna Maria – která je milující Matkou Svých dětí – by jim nehrozila něčím tak drsným jako je strašlivý trest!

Tento člověk je neskutečný. Stejně dobře by mohl odsoudit Písmo svaté! Bůh v Noemově době potrestal svět potopou a my žijeme v době, která je horší, než byla Noemova doba:

„Jako totiž za oněch dnů před potopou jedli a pili, ženili a vdávali se až do dne, kdy Noe vešel do korábu, a nepřišli k rozumu, až přišla potopa a všechny zachvátila, tak tomu i bude, až přijde Syn člověka.“  (Mt. 24: 38–39)

Boží trest bude tentokrát dokonce ještě horší. Ano, na závěr přijde šťastný konec, jak řekla Naše Paní Fatimská: „Mé Neposkvrněné Srdce zvítězí.“ Předtím však nastanou velké kataklyzmatické události, jak to předpovědělo Písmo svaté ve Starém zákoně. Pokud budete pozorně číst, uvidíte, že Bůh otřese světem až do základů. Čím větší ta událost je, tím větší je vzdálenost, s jakou je dopředu předpovězena. A my hovoříme o něčem, co bylo předpovězeno před více než 2 000 lety. Nastanou události, které si ani neumíme představit.

Když otec Malachi Martin hovořil o třetím fatimském tajemství, řekl: „Dívejte se na nebe.“ Přijde nebeské znamení, nadpřirozený projev, který bude viditelný na nebi. V Římském breviáři se píše, že před druhým příchodem Krista bude na nebi vidět Kříž. Náš Pán Ježíš Kristus v Evangeliích říká, že budou znamení na nebi:

„Tu se ukáže na nebi znamení Syna člověka.“ (Mt. 24:30)

Církev s tím v průběhu věků souhlasila stejně jako mnoho světců, kteří prorokovali, že to nastane. Bude to poslední znamení, které Bůh dá před trestem celého světa. Časový rámec mezi „Znamením“ a „Trestem“ – datem zúčtování – nebude dlouhý. Mezitím se dívejme na znamení časů a na to, co je předpovězeno v Evangeliích Krista Našeho Pána v Novém zákoně. Řekl, že před tím, než se tyto věci stanou „povstane národ proti národu“. (Mt. 24:7) a „Budete slyšeti o válkách a pověsti o bojích.“ (Mt. 24:6)

To se děje TEĎ.

Zdroj: Servants of Jesus and Mary, Issue 74, November 2023, str. 1

Překlad: D. Grof