pondělí 18. prosince 2023

Komentář Eleison DCCCLVII – Pád Evropy – I (2023)

 

Komentář Eleison DCCCLVII – Pád Evropy – I (2023)

(857)

16. prosince 2023


PÁD EVROPY – I  

Zhroucení Francie a Evropy jako celku je katastrofální realitou. Nenastalo přes noc. Podkopávání trvá už dlouho, jak to velice dobře viděli francouzští nacionalisté a předpovídali vážné důsledky pro společnost a civilizaci, které jsou nyní zjevné. Několik vynikajících spisovatelů a časopisů jako například Rivarol už dlouho bili na poplach, když jedna temná událost následovala za druhou.

Po zhroucení francouzské koloniální říše a zradě francouzského Alžírska studentské povstání v Paříži v roce 1968 názorně ukázalo, že francouzský lid obecně je připraven přijmout svržení veškerého zdravého rozumu, Tradice, zdravých mravů a čehokoliv, co vytvářelo velikost naší civilizace. Pak přišla legalizace potratu, socialistická vláda v roce 1981, antirasismus, uměle vytvořená imigrace, přetvoření rodiny, LGBT, transgender, pedofilie, adrenochrom (skutečná hrůza), prodej orgánů, „klimatická změna“, chemtrails atd. Přesto následovala jen malá veřejná reakce. Lidé možná byli na chvilku trochu otřeseni, ale brzy se znovu uklidnili. Přesto mluvíme o „nárůstu životního standardu“ jako by nastalo skutečné zlepšení života, i když ve skutečnosti bylo toto zlepšení sotva něčím víc než technickým zlepšením – lepší stroje tvořící dostupnějším víc materiálního zboží. Výsledkem je, že, protože domácnost potřebuje dva platy namísto jednoho, odděluje to matku od domova, zvláště pokud nemá ráda mateřství.

Francie po celou epochu vyzařovala do celého světa, obecně v dobrém, ale nyní sama upadá do morálního a ekonomického úpadku v takové společenské a intelektuální krizi, že už takový vliv mít nemůže. Nejhorší je, že odmítá všechno, co kdysi dosáhla, opovrhuje tím a je jí to lhostejné. Přesto se ten „Západ“, který již není ničím víc než loutkou satanských pánů, jež jsou oligarchií materialistických a gnostických globalistů, překvapivě stále chová jako by měla povolání vést svět, podobně jako talmudští Židé předstírají, že jsou kněžstvem lidstva.

A od covidu, této monstrózní lži, která měla otestovat, jak daleko může zajít manipulace současného člověka, se národy Evropy Karla Velikého rychle stávají otroky banksterů z Londýna a New Yorku. Depopulační plán, který stojí za covidem, se datuje zpět přinejmenším do 70. let 20. století, kdy Jacques Attali, dnes ještě stále klíčový poradce francouzské vlády, ve veřejném rozhovoru řekl: „Zbyteční jedlíci jsou dobří pro jatka.“ A proto tu je nebezpečné a smrtící „očkování“.

Pokud jde o Francii, je rozkouskovaná a vyprodaná ku prospěchu USA a soukromých zájmů. Pokud jde o Evropu, je rozervaná kvůli útoku USA a NATO proti Rusku, přičemž odporná masmédia a jejich komentátoři ze sebe dáví lži proti Rusku, zatímco celá politická třída především mlčí. USA díky své proxy válce na Ukrajině, která zabila půl milionu bělochů, dosáhly přinejmenším jedné věci – evropská hospodářská moc a německá konkurence jsou zlomené – německé společnosti se stěhují do Ameriky. Američané nemají skoro žádné podezření ohledně toho, že dějiny ukazují, že takové „zábory“ jsou znameními bezprostředně hrozícího pádu říše. Západ navíc svázal svůj osud s osudem státu Izrael, který zbožně uctívá. Zbytek světa však takovou domýšlivost a degeneraci odmítá a nepřijímá to, co Izrael dělá Palestincům.

Naprosto žádná reakce ve všech nejvyšších institucích Francie na takovou hanbu Francie Karla Velikého signalizuje konec světa. Stojí a mlčky a poddajně se dívají, jak se Francie řítí na smetiště dějin. Někteří doufají, že během jejich života ještě vydrží, jiní pokračují v náměsíčné chůzi, opojení vlastní propagandou. Ti, kteří jsou u moci, se snaží umlčet veškerou opozici, zatímco jim nad hlavou visí světová válka.

Naším úkolem v politice je dělat vše, co může mít nějaký efekt, ale hlavně zachovat pro lepší budoucnost nejlepší plody slavné minulosti Francie, stejně jako když v 6. století zaplavovali Římskou říši barbaři, mniši v klášterech uchovávali slávu antiky. Tato uchovaná sláva hrála velkou roli při následném budování 1 500 let evropské a křesťanské civilizace.

Kyrie elesion

Zdroj: The St. Marcel Initiative

Překlad: D. Grof