úterý 12. ledna 2021

Jsme v závěrečných osmi letech Fatimy? (2021)

Jsme v závěrečných osmi letech Fatimy? (2021)

Kennedy Hall

7. ledna 2021

V roce 1947 napsal profesor William Thomas Walsh knihu o Fatimě, která se jmenovala Our Lady of Fatima (Naše Paní z Fatimy). V doslovu na jejím konci líčí rozhovor, který vedl se sestrou Lucií z Fatimy rok předtím.

Sestra Lucie profesoru Walshovi řekla:

„To, co Naše Paní chce, je, aby papež a všichni biskupové světa zasvětili Rusko jejímu Neposkvrněnému Srdci v jeden konkrétní den. Pokud se to stane, Ona obrátí Rusko a bude mír. Pokud ne, omyly Ruska se rozšíří ve všech zemích světa.“

Znamená to,“ zeptal se tehdy Walsh, „že podle vás každá země bez výjimky podlehne komunismu?“ A sestra Lucie odpověděla: „Ano“.

V Rianju ve Španělsku v srpnu 1931 Náš Pán sestře Lucii sdělil Svou nespokojenost s tím, že papeži a katoličtí biskupové neuposlechli Jeho příkaz zasvětit Rusko. Řekl:

„Oznam to Mým služebníkům: vzhledem k tomu, že následují příkladu krále Francie, když odkládají vykonání Mého příkazu, budou jej následovat v neštěstí. Nikdy nebude příliš pozdě obrátit se k Ježíši a Marii.“

Francie a Nejsvětější Srdce

Jediné přesvědčivé vysvětlení je, že Náš Pán odkazoval na osud, který potkal francouzského krále, protože neuposlechl příkaz, že má nejstarší dceru Církve zasvětit Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. 17. června 1689 Náš Pán vyjevil svaté Markétě Marii Alacoque Svůj příkaz pro francouzského krále, že má zasvětit Francii Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a umístit obrázek Jeho Srdce na národní vlajku. Ludvík XIV. (1643–1715), nazývaný Král Slunce, tohoto příkazu nedbal, stejně jako Ludvík XV. (1715–1774). Sto let se králové Francie opozdili a neuposlechli.

A tak přesně na den po sto letech, 17. června 1789, byl francouzský král Ludvík XVI. (1774–1792) zbaven své legislativní pravomoci díky vystoupení třetího stavu. O čtyři roky později zednářští vůdcové Francouzské revoluce krále Francie soudili a odsoudili, jako by byl zločinec. 21. ledna 1793 spáchala Francie strašlivý zločin královraždy, když svého krále poslala pod gilotinu. Ludvík XVI. a jeho předchůdci neuposlechli požadavek Našeho Pána, že má být Francie zasvěcena Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. A tak na krále, jeho rodinu, jeho zemi a na Církev dopadla strašlivá rána osudu. Ze zla, které do světa vstoupilo skrze ďábelskou Francouzskou revoluci, se Církev a svět vlastně dodnes NEVZPAMATOVALI. Toto zlo se ještě velice zhoršilo s příchodem „omylů Ruska“...

Rusko a Neposkvrněné Srdce

Dne 13. června 1929 byl vznesen konkrétní požadavek na zasvěcení Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Pokud Náš Pán dopouští dalších sto let neposlušnosti, pak nám zbývá osm let, než se okno tohoto časového harmonogramu zavře. Mnozí lidé, kteří ctí fatimské poselství, si mysleli, že rok 2017 jakožto 100. výročí zjevení ve Fatimě, je tím „konečným termínem“. Ačkoliv to bylo významné výročí a mnoha katolíkům připomnělo důležitost Fatimy, nemělo přímý vztah ke stoletému časovému harmonogramu, který se týká zasvěcení.

Naše Paní řekla, že Její Neposkvrněné Srdce na konec zvítězí, byli jsme však také varováni ohledně pohrom – mnohé z nich již podstupujeme – a ohledně toho, že papež bude mnoho trpět.

„Čas Fatimy“

A tak se nyní nacházíme v určitém druhu vyvrcholení dějin. Když na svátek Zjevení Páně [2021] píšu tento článek, jedná se o den významného politického otřesu v USA, a je to také den poté, co Vatikán s papežovým schválením zveřejnil videa mezináboženské iniciativy. Je to také padesát let od pohromy Novus Ordo mše. Zdá se jako by svět pod záštitou koronaviru sestupoval do nějakého druhu globálního komunismu. Vezmeme-li v potaz hloubku fatimského poselství a roli jakou v dějinách hraje Prozřetelnost, není potřeba říkat, že se určitě nacházíme ve „fatimském okamžiku“.

Arcibiskup Viganò ve svém posledním rozhovoru se Stevem Bannonem varuje, že naši společnost zasáhne svět zlých, jestliže Amerika podlehne tomuto komunistickému převratu. Říká mnoho silných věcí, ale to, co mě skutečně zasáhlo, bylo, když řekl, že papež František je duchovním vůdcem „univerzálního náboženství, které si přeje globalistická ideologie“. Nemohu si pomoci, abych nepomyslel na oněch krátkých osm let, které nám zbývají, než časový harmonogram Fatimy vyvrcholí, tzn. dvě prezidentská volební období, která skončí v roce 2029, což je závěrečný rok tohoto časového harmonogramu. V kombinaci s tímto strašlivým tvrzením o Svatém otci se zdá, že proroctví o tom, že „národy budou vyhlazeny“ a „papež bude mnoho trpět“ je víc než pravdivé.

Netvrdím, že jsem schopen předpovídat to, co se stane v blízké budoucnosti, ale jsem si naprosto jistý následujícím:

Znepokojivým způsobem urážíme Boha.

Příliš dlouho neposloucháme Svou Matku.

Boje „proti knížatům a mocnostem, proti světovládcům této temnoty, proti zlým duchům v povětří“ (Efezským 6:12) budou nějakou dobu zuřit. A příštích osm let nebude doba, na kterou zapomeneme.

Zdroj: The Fatima Center

Překlad: D. Grof