sobota 30. března 2019

Komentář Eleison DCXI – Biskup Huonder (2019)


Komentář Eleison DCXI – Biskup Huonder (2019)
(611)
30. března 2019
BISKUP HUONDER
Je obecně známé, že až biskup Huonder (bpH) z oficiální diecéze Chur ve Švýcarsku půjde v dubnu ve věku 77 let na odpočinek, přijme oficiální sídlo pro léta svého podzimu života v chlapecké škole Bratrstva sv. Pia X. ve Wangsu ve Švýcarsku. Existuje dokonce fáma, která přichází od blízkého spolupracovníka dvou předešlých generálních představených FSSPX, že tentýž koncilní biskup bude hlavním světícím biskupem dvou kněží Bratrstva, aby dal – možná po Velikonocích – s plným souhlasem papeže Františka dva nové biskupy FSSPX. Tak brzké datum pro tak významnou událost se zdá vysoce nepravděpodobné, ale její logika je neúprosná vzhledem k dvacet let staré politice Novobratrstva mísit se s Novocírkví.
Tatáž logika je za tím, že se bpH usazuje na svůj odpočinek v chlapecké škole Bratrstva ve Wangsu. Dokonce dle zpráv už jako oficiální biskup jedné z největších diecézí Novocírkve ve Švýcarsku učinil několik návštěv této školy a učinil se populárním u kněží Novobratrstva a chlapců, kteří tam žijí. Nepřeruší však všechny kontakty s Novocírkví v Římě. Naopak, jeho současný diecézní tiskový mluvčí v lednu oznámil, že biskupův dubnový odchod na odpočinek do Wangsu „je svázán s posláním, jež mu svěřila Kongregace pro nauku Víry, aby udržoval kontakt s FSSPX“. BpH, který je považován za osobního přítele papeže Františka, zcela zřejmě plánuje jednat jako spojka mezi Novocírkví a Novobratrstvem v naději, že je k sobě přivede blíž.
Tato naděje ani není nutně nečestná. Mnozí duchovní Novocírkve nevidí (nebo neuvidí) propast, která odděluje katolické náboženství Boha od koncilního náboženství člověka. Na obou stranách zde existuje přání předstírat, že žádná taková propast neexistuje. Na jedné straně katolíci shledávají těžkým snášet, že jsou vně struktury viditelné autority Církve, zatímco na druhé straně stoupenci Druhého vatikánského koncilu potřebují znovu ujistit, že se neoddělili od neměnné Tradice pravé Církve. Může sloužit ke cti bpH, že se chce usadit v katoličtějším prostředí, než je oficiální diecéze, kde pravděpodobně neměl žádnou alternativu k tomu, aby podal Svaté přijímání na ruku špatně oblečené mladé ženy, a žádnou alternativu k tomu, aby nevzal zpět zcela oprávněné poznámky proti homosexualitě. Ale „Skutečnost je silnější než pan primátor,“ říká anglické přísloví.
Skutečností je, že Druhý vatikánský koncil byl největším rozkolem s katolickou Tradicí v celé církevní historii. Vezměte si například novou mši, která se má ke koncilu jako praxe k teorii. Bude bpH požádán, aby ji v této škole nikdy nesloužil? Může akceptovat nikdy ji nesloužit? A dokonce, i kdyby mohl, může třeba připustit, že teorie a praxe jeho kněžství a episkopátu jsou ponořeny v koncilním výprodeji pravé Boží Církve vůči bezbožnému modernímu světu? Může se přes noc zbavit přesvědčení všech svých desítek let pohroužení se v koncilní církvi? Když byl vysvěcen na kněze v roce 1971 a konsekrován biskupem v roce 2007 v ritech revolučního Pavla VI., může připustit, že aby eliminoval všechny pochyby, pokud jde o platnost nových ritů, musí být podmínečně přesvěcen a znovu konsekrován? Nebo nebude Novobratrstvo vyžadovat ani jedno? To se zda nanejvýš pravděpodobným vzhledem k jeho [Bratrstva] poslední praxi, ale jak na to zareagují švýcarští tradicionalisté? Podle všeho může být biskup Vitus Huonder čestným mužem s dobrými úmysly, jeho čest je však koncilní, což znamená, že je věrný vůči zcela nečestnému zkažení katolické Víry a Církve.
Bohužel jsou po celém světě tradicionalisté Bratrstva uvykáni na nahrazování Bratrstva arcibiskupa Lefebvra Novobratrstvem. Biskup Fellay chtěl ustavit FSSPX ve zdech oficiálního Říma, aby vůči němu jednalo jako trojský kůň k obrácení koncilního Říma. Není však bpH, i když se u něj uzná všechna dobrá vůle světa, umisťován, aby jednal jako trojský kůň ve zdech Bratrstva? Člověk může doufat, že mu škola ve Wangsu umožní vidět propast mezi Tradicí a koncilem, je to však bláhová naděje. Alenka byla v říši divů. Novobratrstvo je nyní v říši Huonder.
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof