sobota 16. února 2019

Komentář Eleison DCV – Hanobené Rusko (2019)


Komentář Eleison DCV – Hanobené Rusko (2019)
(605)
16. února 2019
HANOBENÉ RUSKO
Na mezinárodní scéně je teď Rusko po několik let hanobeno a jeho prezident je v odporných západních médiích očerňován, protože síly, které ovládají západní národy a jejich média a jejich politiky chtějí třetí světovou válku, aby jim dala nadvládu nebo kontrolu nad celým světem, a Rusko je hlavní překážkou v cestě tohoto celosvětového monopolu moci. Mnoho duší po celém světě však začalo věřit více plodům Putinova Ruska vyhýbajícího se válce, než plodům západních politiků a médií, kteří dělají, co umí, aby vyprovokovali válku. Zde následuje Rusy vydaný souhrn stěžejního Putinova projevu předneseného na Valdajské konferenci v Soči v Rusku v říjnu 2014. Ať čtenáři sami posoudí, jestli jsou Putinova slova rozumná, a jestli korespondují s jeho skutky:
1. Rusko již nebude hrát hry a angažovat se v zákulisních vyjednáváních o maličkostech. Rusko je však připraveno na seriózní rozhovory a dohody, jestliže napomáhají kolektivní bezpečnosti, jsou založené na poctivosti a berou v potaz zájmy všech stran.
2. Všechny systémy kolektivní obrany leží nyní v ruinách. Už vůbec neexistují jakékoliv mezinárodní bezpečnostní záruky. A subjekt, který je zničil, má jméno: Spojené státy americké.
3. Budovatelé nového světového pořádku selhali, když vybudovali hrad z písku. To, zda má nebo nemá být vybudován jakýkoliv druh nového světového pořádku, není jen rozhodnutím Ruska, ale je to rozhodnutí, které nebude učiněno bez Ruska.
4. Rusko upřednostňuje konzervativní přístup k zavádění inovací do společenského řádu, nestaví se však proti zkoumání a diskutování takových inovací, aby vidělo, jestli může být zavedení jakékoliv z nich odůvodněné.
5. Rusko nemá žádný úmysl rybařit v kalných vodách vytvořených stále se šířící „říší chaosu“ Ameriky a nemá žádný zájem budovat svou vlastní novou říši (to je nezbytné; výzvy Ruska leží v rozvoji svého již ohromného území). Rusko není ani ochotné jednat jako spasitel světa, jak to činilo v minulosti.
6. Rusko se nebude pokoušet přeformovat svět podle svého vlastního obrazu, nedovolí však ani komukoliv přeformovat ho [Rusko] dle svého obrazu. Rusko se neuzavře před světem, ale kdokoliv, kdo se snaží uzavřít ho před světem, si může být jistý, že sklidí bouři.
7. Rusko si nepřeje, aby se chaos šířil, nechce válku a nemá žádný úmysl ji začít. Dnes však Rusko vidí vypuknutí globální války jako takřka nevyhnutelné, je na ni připraveno a nadále se na ni připravuje. Rusko nechce válku – ani se jí nebojí.
8. Rusko nezamýšlí zaujmout aktivní roli při křížení plánů těm, kteří se ještě pokouší vybudovat svůj nový světový pořádek – pokud se jejich snahy nedotknou klíčových zájmů Ruska. Rusko dá přednost tomu, aby čekalo a pozorovalo je, až si sami přivodí tolik boulí, kolik jen jejich hlavy unesou. Ale ti, kterým se podaří zatáhnout Rusko do tohoto procesu skrze ignorování jeho zájmů, budou poučeni o pravém významu bolesti.
9. Ve své vnější, a tím spíše i ve vnitřní politice, nebude moc Ruska spoléhat na elity a jejich zákulisní jednání, ale na vůli lidu. (Konec souhrnu Putinova projevu.)
Jestli, kdy a jak vypukne další světová válka, je zcela v rukách Božích a závisí to na tom, co si lidstvo zaslouží. Jestliže nás však Bůh musí pro naše vlastní dobro potrestat, všechny upřímné modlitby mezi „teď“ a „pak“ pomohou zmírnit ono lidské neštěstí. Budou to nepřátelé Boží na obou stranách, kteří ji opravdu zapříčiní.
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof