čtvrtek 6. září 2018

Zpráva z návštěvy otců Dominikánů z Avrillé v Praze (2018)


Zpráva z návštěvy otců Dominikánů z Avrillé v Praze (2018)
Fr. Jean-Nepomucene T.O.P.
D. Grof
https://2.bp.blogspot.com/-TIuaeFmfrYY/W4TqKLgd_II/AAAAAAAADNo/rtV8gcU2vJwuak7pEx-xp4r3I71UZyh2ACLcBGAs/s1600/Dom.png 
Otcové Dominikáni se v rámci svého apoštolátu věnují různým činnostem. Kážou a slouží mši svatou tam, kam jsou pozváni, při svém klášteře v Avrillé provozují školu pro chlapce, působí jako vyučující v kněžském semináři Společnosti apoštolů Ježíše a Marie biskupa Faure. Kromě toho všeho také vedou a spravují třetí řád kajícníků svatého Dominika především ve Francii, ale i jinde ve světě.
V rámci svojí starosti o Třetí řád vyrazili dva otcové z konventu v Avrillé – otcové Maria-Vavřinec a Hyacint-Maria – na cestu do Česka a Polska. Měli jsme tedy příležitost přivítat je ve dnech 1.-3.9.2018 mezi námi a občerstvit se z pokladů katolické Víry a svátostí v tradičním dominikánském ritu.
IMG_2018_09_01_10450
Otcové se rozhodli, že uspořádají jednodenní rekolekci na téma slavných tajemství posvátného růžence, na kterou byla s ohledem na menší počet místních terciářů pozvána i širší spřízněná veřejnost. Celá akce se konala v kostele Nalezení sv. Kříže a sv. Heleny ve Stodůlkách a prvního dne se jí zúčastnilo takřka 30 účastníků. Je třeba vyzvednout odhodlání některých věřících, kteří přijeli ze vzdálenějších míst jako je jižní Morava a Slovensko, jen aby mohli přijmout svátosti a vyslechnout si kázání otců Dominikánů. Otcové během dne přednesli čtyři přednášky o Zmrtvýchvstání Páně, Nanebevstoupení Páně, Seslání Svatého Ducha a Nanebevzetí Panny Marie, kde vždy nejprve připomněli posloupnost událostí a poté ukázali poučení, jež ona tajemství dávají nám, věřícím.
IMG_2018_09_01_10441
Otec Hyacint-Maria, OP
V sobotní podvečer sloužil otec Maria-Vavřinec mši svatou v tradičním dominikánském ritu, při níž pronesl podnětné kázání o svatém Josefu v českém jazyce – otcové totiž kázání, která chtěli přednést při mši, nechali přeložit do češtiny a český text namluvit o. Františkem Dysmasem, OFM Cap z kláštera v Pontchardon, aby mše svatá nebyla rušena simultánním tlumočením.
Hned po mši svaté vystavili otcové Nejsvětější Svátost oltářní k adoraci věřících a den duchovní rekolekce završilo svátostné požehnání.
IMG_2018_09_01_10456
Druhého dne se účastníci akce částečně obměnili, ale opět bylo přítomno něco málo přes 30 věřících. Otec Hyacint-Maria sloužil dopolední zpívanou mši svatou z patnácté neděle po seslání Svatého Ducha a pronesl velmi podnětné kázání o tom, co nás učí smrt. Po mši svaté následovala zhruba hodinová přednáška o svatém Vincenci Ferrerském. 
IMG_2018_09_01_10446
Otec Maria-Vavřinec, OP
V neděli večer a celý pondělní den (po ranních privátních mších svatých) se otcové věnovali návštěvě posvátných míst v Praze – pomodlili se u Pražského Jezulátka, navštívili kostel sv. Jiljí, katedrálu sv. Víta a další významné kostely a poutní místa v Praze, z nichž některá jsou historicky přímo spojená s jejich řádem.
Kostel sv. Jiljí
Otcové projevili zvláštní zanícení pro naši zemi a velikou starost o věřící v ní. Živě se také zajímali o situaci Tradice a zvláště katolického hnutí „Odporu“ na našem území a o všechny věřící individuálně i dohromady. Na dokreslení této skutečnosti postačí říci, že oba zároveň již dříve započali s výukou češtiny, aby při některé další návštěvě, dá-li Pán Bůh, mohli posloužit věřícím ještě účinněji.
V úterý ráno otcové pokračovali na své cestě do Polska. Za jejich obětavou službu jim náleží upřímné Pán Bůh zaplať. Upřímné Pán Bůh zaplať také patří všem těm, kteří pomohli s organizací návštěvy – všem těm, kdo zajistili možnost využití kaple, půjčili posvátné nádobí včetně monstrance a pomohli sehnat pohodlné a důstojné ubytování pro důstojné otce, a také vypomohli modlitbou, finančně či jinak.