sobota 8. září 2018

Komentář Eleison DLXXXII – Kam, „Odpore“? – II (2018)


Komentář Eleison DLXXXII – Kam, „Odpore“? – II (2018)
(582)
8. září 2018
KAM, „ODPORE“? – II   
Když se v roce 1978 stal papežem Jan Pavel II., mnoho katolíků mělo opravdovou naději, že situace v Církvi se zlepší oproti tomu, jaká byla za Pavla VI., já si však pamatuji, jak arcibiskup Lefebvre říkal, že pokud Jan Pavel II. nevyčistí dům v Římě během prvních šesti měsíců svého pontifikátu, nebude schopen rozejít se s politikou zavedenou v Římě Pavlem VI. Podobně, pokud P. Pagliarani brzy nevyčistí dům na vrcholu Bratrstva, stoupenci biskupa Fellayho kolem něj mu budou nejspíš překážet v tom, aby učinil jakoukoliv významnou změnu v katastrofální politice jeho předchůdce. Hniloba, jež započala s GREC v 90. letech 20. století, měla čas zapustit několik hlubokých kořenů.
Pokud se tudíž kdokoliv obává o budoucnost „Odporu“ na základě toho, že se Bratrstvo s novým generálním představeným vrací zpět k původní linii, takže „Odpor“ již nebude nezbytný, je první částí odpovědi, že to ještě není jisté, že se Bratrstvo vrací zpět k původní linii. Musíme počkat a uvidíme. P. Pagliarani je dobrý člověk, jistě smýšlí dobře a my se za něj modlíme, jestliže se však rozhodne především sjednocovat liberály a antiliberály v rámci Bratrstva skrze prostředky lidských a politických kompromisů, nikdy Bratrstvo nezachrání od jeho současného sestupu dolů. Naše víra je naším vítězstvím nad světem, říká sv. Jan (I Jn V, 4), a nikoliv naše politika. Proto se „Odpor“, ta malá a roztříštěná skupina biskupů, kněží a laiků činících, co mohou, aby odporovali katastrofální politice Říma a Menzingenu, ještě nemůže vzdát odporování, jakkoliv je dezorganizovaná, a jakkoliv neúčinná se může zdát. Někdo v Církvi musí bojovat za to, za co bojoval arcibiskup Lefebvre.
Protože, za druhé, skutečně si představte konvertitu, který je skrze milost Boží dokonce i dnes veden ke katolické Víře. Ta musí být ze samotných svých principů někde vtělena. Nemůže ji [konvertita] nalézt v šaškárnách Novus Ordo. Odvrací se od koncilní církve k Tradici. Nachází Bratrstvo sv. Pia X., ale pak objevuje, že začíná být koncilní. Kam se dále obrátí? Pokud nebude existovat žádný „Odpor“, riskuje, že se vzdá Vtěleného Krista. Někdo v Církvi musí žít dle logiky pravé Víry dvaceti století, jinak existuje riziko, že budou duše, které usoudí, že Víra je v tomto světě zastaralá. Podobně duše, které se pouštějí „visuté hrazdy“ Bratrstva, potřebují katolickou „záchrannou síť“, do níž spadnou, ať se jmenuje „Odpor“ nebo ne.
A za třetí, existuje mnoho způsobů, jak míchat whisky s vodou, ale všechny závisí na někom, kdo vyrábí čistou whisky. Podobně existuje ještě větší rozmanitost způsobů, jak míchat Našeho Pána se světem, ale všechny závisejí na tom, že [alespoň] někteří lidé ve svých životech představují, a nikoliv jen slovy, příklad pro všechny, aby viděli pravý katolický život. Tuto funkci vždy zajišťovaly církevní řeholní řády a kongregace. Z toho plyne jejich důležitost. Po koncilu, který je zničil, byla tato funkce zajišťována zvláště arcibiskupem a jeho Bratrstvem. Dnes přicházejí z celého světa zprávy o fellayzovaném Bratrstvu, jež dává čím dál slabší příklad katolického života a mravů. Někdo v Církvi musí vydávat svědectví přinejmenším snahou žít dle vysokých standardů nauky a mravů požadovaných po duších samotným Naším Pánem (Mt V, 48).
A čtvrtý důvod pro „Odpor“, aby nerezignoval nebo nepřestal působit nebo se nevzdal lopotného boje za Pravdu, je, že to nemůže udělat, protože, kdyby to udělal, pak jak říká Náš Pán (Lk XIX, 40), by volalo kamení. Jinak řečeno, Pravda může být celým lidstvem zadušena, ale nejsou to lidé, je to Bůh, kdo má pod kontrolou svět, a Bůh nikdy nedovolí, aby Pravda byla zcela umlčena, protože to by zmařilo Jeho účel stvoření světa, jímž je zalidnění nebe. Proto může „Odpor“ zítra nebo pozítří změnit tvar – a v tomto ohledu jeho současná beztvarost ve skutečnosti pomůže! – ale v té či oné formě jej Bůh přiměje pokračovat (srov. Iz VI, 9-11).
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof