pondělí 25. prosince 2017

Vánoční přání (2017)VÁNOČNÍ PŘÁNÍ 2017
 
 
Hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid: Dnes se vám narodil v městě Davidově Spasitel, to jest Kristus Pán. (Lk 2:10-11)
 
***
 
Přeji všem čtenářům i jejich blízkým požehnané Vánoční svátky a hojnost Božích milostí v roce 2018! Kéž nad Vámi všemi rozprostírá svůj ochranný plášť Panna Maria Královna míru!


autor