čtvrtek 6. července 2017

Papež, který zruší celibát, půjde do pekla (2017)


Papež, který zruší celibát, půjde do pekla (2017)
Vize sv. Brigity Švédské
https://4.bp.blogspot.com/-B3-Qaae0sgM/WNKIawMzl3I/AAAAAAABNdw/mIRtX7MhVg0rZjZ6ZPE606ujgZ-5jOoFwCLcB/s400/1.jpg
Naše Paní sv. Brigitě Švédské objasnila, že papež, který dovolí kněžím se ženit, půjde do pekla:
„Ale nyní ti řeknu Boží vůli v této věci... Věz také toto: že jestliže nějaký papež vydá kněžím povolení uzavřít tělesné manželství, Bůh jej duchovním způsobem odsoudí k trestu tak velkému jako je ten, jaký zákon po právu tělesným způsobem uvaluje na člověka, který se provinil tak závažně, že se mu musí vydloubnout oči, useknout jazyk a rty, nos a uši, utnout ruce a nohy, nechat krev jeho těla vylít až zcela vychladne, a nakonec celé jeho tělo bez krve odvrhnout, aby jej sežrali psi a jiné divoké šelmy. Podobné věci se skutečně stanou duchovním způsobem papeži, který by šel proti výše zmíněnému ustanovení a Boží vůli a vydal kněžím takové povolení uzavřít sňatek.
Protože by tentýž papež byl zcela Bohem zbaven svého duchovního zraku a sluchu, a svých duchovních slov a skutků. Všechna jeho duchovní moudrost by zcela vychladla; a nakonec po jeho smrti by byla jeho duše odvržena, aby byla věčně v pekle mučena, aby se tam věčně a bez konce stala potravou démonů.“
Zdroj: Gloria TV
Překlad: D. Grof