sobota 4. února 2017

Komentář Eleison CDXCIX – Pohádka? (2017)


Komentář Eleison CDXCIX – Pohádka? (2017)
(499)
4. února 2017
POHÁDKA?
Bylo nebylo, existovala jedna mladá dívka (FSSPX), která byla velmi dobře vychovaná svým dobrým otcem (arcibiskupem Lefebvrem). Ten ji varoval před Donem Juanem (neomodernistickými papeži). Po mnoho let byla tato dívka vážná a rozumná a vzdorovala Don Juanovým návrhům. Bohužel, jednoho dne její milovaný otec zemřel a děvče zdědilo jeho jmění. Po nějakou dobu zůstávala věrná jeho příkazům. Obklopena skupinou jiných rozumných dívek (antiliberálů z FSSPX) nadále spravovala své jmění tak, že dohlížela nad sirotky na pozůstalosti svého otce (nad tradičními katolíky).
Čas však plynul. Již nebyla mladá. Začala se bát, že příliš zestárne, aby se vdala. Bála se, že když bude česat vlnu a vyšívat, zůstane brzy sama. Ubohá dívka! Tolik chtěla být milována, mít své vlastní legitimní děti (tradicionalisty uznané Římem). Chtěla dosáhnout víc než jen dělat dobročinnou práci pro sirotky. Byla znuděná svým životem. Sousedé, kteří chtěli, aby se vdala (konzervativci a tradicionalisté, kteří odešli do Říma) se jí vysmívali a uráželi jí.
Teď Don Juan znovu a znovu ukazoval, jak špatný je, a zničil a zneuctil mnoho dobrých dívek (společenství, která odešla do Říma), ale on byl dědicem největší rodiny v Království s titulem Místokrále (náměstka Kristova). Po dlouhotrvajícím studiu dívčiny povahy a ctností se rozhodl pro zvláštní způsob, jak ji svést – bude se dovolávat jejích nejvyšších citů. Začal tedy tím, že připouštěl, že je dalek toho, aby byl dokonalý, že dokonce udělal chyby. Dokonce požádal tu dívku, jestli by se mohli setkat a věci prodiskutovat. Ona využila této příležitosti, aby mu řekla vše, co si o něm a jeho přátelích myslí (rozhovory z let 2009-2011). A během vší té doby (2006-2012) opakovala dokonce veřejně, že manželství s ním je nemožné, dokud se nepolepší.
A tehdy měl Don Juan vynikající nápad! Řekl té dívce, že není jako všechny jiné dívky, které poznal. Že její zatvrzelý odpor mu otevřel oči. Že jedině ona by mohla zahojit jeho rány (pokoncilní pohromy) a přimět jej se změnit a na dobro se polepšit! Dívka se rozhodla přijmout radu od svých přátel. Shromáždila je na pozemku svého otce (Écône 2012). Bohužel pro ni už od sebe poslala pryč uvážlivé dívky, které její otec vybral pro ni jako společnice (jeden biskup a kněží Odporu). Její vlastní volbou přátel byly nerozumné dívky, které byly opilé radostí při pomyšlení na to, že by si jejich přítelkyně vzala Místokrále. Pomohli ji tedy přesvědčit (generální kapitula z roku 2012 a následně), že by mohla proměnit svého budoucího manžela jako sv. Klotilda proměnila Chlodvika. Řekli jí také, že přání Dona Juana, aby mu pomohla, ukazuje, že se již snaží napravit!
Mezitím Don Juan pokračoval ve svádění tím, že s dívkou a jejími blízkými přáteli udržoval kontakty a vedl s nimi rozhovor. Takže navzdory výtkám a opakovaným varováním od rozumných dívek, které teď žily v lese kolem velkolepého domu jejího otce, se rozhodla! Uvěřila tomu, co jí Don Juan říká! Uvěřila argumentům nerozumných dívek!
Ano, ona a jenom ona by mohla uspět v záchraně Dona Juana před sebou samým! Jak by jí její drahý starý otec nedal svůj souhlas!
Ubohá dívka! Ztratila chápání reality. Již nedokázala vidět, že samotná přirozenost Místokrále je zkažená, a tak si byl jistý, že jí také zkazí, a všechny její budoucí děti a všechny sirotky na pozemku jejího otce. Pokud jde o rozumné dívky, ty se třásly zimou v lese kolem pozemku, kam byly vyhnány. Plakaly pro dobrého starého otce s nářkem, který by člověku zlomil srdce. Kdyby se jen mohl vrátit! Ach, drahý! Ach, běda nám. Ale jedinou odpovědí na jejich žalostné bědování bylo hvízdání větru ve stromech. Byla noc...
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof