neděle 1. ledna 2017

Komentář Eleison CDXLIV – Patnáct zemí (2016)


Komentář Eleison CDXLIV – Patnáct zemí (2016)
(494)
31. prosince 2016
PATNÁCT ZEMÍ
Poslední den roku může být dobrou dobou prozkoumat boj za katolickou Víru v patnácti různých zemích navštívených v průběhu kalendářního roku 2016 autorem těchto „Komentářů“. Je to boj, který se bojuje ve velmi obtížných podmínkách, protože katolická Církev jako jakákoliv jiná organizace samozřejmě závisí na své hlavě, a papež František po celý rok působil dojmem, že chce zničit Církev, jakou byla po 2000 let, a nahradit ji čímkoliv, co bude dělat radost moderním davům, což znamená média, což znamená nepřátele Boha. Opravdu, „Pastýř je bit a ovce se rozprchly“, což zahrnuje i Bratrstvo sv. Pia X. Mluvme však spíše o tom, jak všude po světě Bůh vzbuzuje děti Abrahámovy z kamene (Mt. III, 9), které [děti], kdyby měly mlčet, bude volat kamení (Lk. XIX, 40).
Indii jeden bývalý kněz Bratrstva a jeden seminarista Bratrstva, nyní kněz, udržují jediný priorát a farnost Odporu jako takového na celém tomto subkontinentu. Kéž je Bůh s nimi. V Brazílii se zdá, že biskupské svěcení biskupa Tomase Aquinase posílilo obranu Víry okolo jeho kláštera. Bohu díky. Mexiko vždy bylo silné ve Víře a je nyní základnou vynikajících webových stránek ve španělštině Non Possumus. Ve Švýcarsku se malá skupina laiků ve stínu Écône učí některé věci, které se již nedají tak solidně učit v samotném semináři, jako když arcibiskup Lefebvre dal mnohým z nás tak mnoho. Ve Spojených státech, kde Bratrstvo uspělo v tom, že po celém kontinentě znovu zaselo protiliberální nauku Církve, získává liberalismus znovu ztracenou půdu díky katastrofální změně směřování Bratrstva od chvíle, kdy arcibiskup zemřel. Američtí kněží však ještě neřekli své poslední slovo a P. Zendejas, který byl jedním z nich, statečně znovu buduje uprostřed nich.
Dva další bývalí kněží Bratrstva, P. Chazal a P. Picot, se pohybují po celém Dálném Východě a dolů do Austrálie a na Nový Zéland. V Koreji udržuje kapli Odporu v hlavním městě Soulu jeden statečný doktor medicíny. V Japonsku byli katolíci zdecimováni druhou světovou válkou, Druhým vatikánským koncilem a nyní pomalým úpadkem Bratrstva, zbývá zde však několik kontaktů Odporu včetně jednoho zkušeného japonského kněze. Na druhou stranu v nejkatoličtější zemi Asie, na Filipínách, má P. Chazal desítky mešních center a seminář, jejž bude s nedávným kněžským svěcením P. Johna, rodilého Filipínce, snadnější obsluhovat.
Když se vrátíme do Evropy, Irsko má nový priorát Odporu na jihu poblíž Corku a Polsko má skupinu katolíků, kteří se probouzí ohledně nebezpečného posunu Bratrstva k Římu, mají však v tuto chvíli pouze jednoho starého polského kněze. Trpělivost. V České republice existuje obdobná skupina horlivých katolíků, která vzhlíží ke kněžským obrácením od oficiální Církve k Tradici. Jejich víra je silná. V Belgii také existuje silná skupina v jednom provinčním městě, která má původ u jednoho dobrého kněze, který za sebou před mnoha lety zanechal dědictví katolického přesvědčení a zbožnosti. V Německu se ukazuje, že se Odpor formuje pomalu kvůli německé instinktivní poslušnosti k autoritě, jsou zde však první náznaky. V Itálii se Odpor také vyvíjí pomalu, protože konzervativismus [zdejších] katolíků učinil koncilní revoluci krotkou v porovnání s tím, jak zuřila v některých zemích, ale papež František to vše může změnit!
A navíc ke všemu předešlému je zde Francie, která je vždy vůdcem v Církvi v dobrém či zlém (např. arcibiskup Lefebvre nebo Teilhard de Chardin). Francouzští kněží v Bratrstvu vždy převládali a nyní převládají v Odporu a stovky francouzských laiků přicházejí na pravidelné přednášky o klasických protiliberálních encyklikách předkoncilních papežů. Francie jako země se však v tuto chvíli rozpadá, protože katolíci nemají žádného skutečného papeže, který by je sjednotil, a občané nechtějí žádného katolického krále, aby je shromáždil kolem Boží věci. Mějme však trpělivost, protože Bůh opět pozvedne Francii a nás všechny pozvedne s ní.
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof