sobota 10. prosince 2016

Komentář Eleison CDXCI – Trumpovo zvolení (2016)


Komentář Eleison CDXCI – Trumpovo zvolení (2016)
(491)
10. prosince 2016
TRUMPOVO ZVOLENÍ
Podstatnou věcí, která se musí říci o zvolení Donalda Trumpa jako příštího prezidenta Spojených států minulý měsíc je, že je to Bohem daný odklad trestu za roky a roky liberální vlády, ale pokud se americký lid sám seriózně neobrátí zpět k Všemohoucímu Bohu, pak bude tento odklad trestu zrušen návratem liberálů k moci, aby zničili Spojené státy jednou provždy, jak by to učinila Hillary Clintonová, kdyby byla zvolena.
Je pravda, že nepříliš mnoho lidí dnes přemýšlí o politice s ohledem na Všemohoucího Boha, to je však přesně ten problém. To, aby byl [Bůh] vyloučen ze života a zvláště z politiky, bylo kampaní svobodných zednářů a liberálů již od konce jejich 18. století. Osvobození od Boha bylo kampaní jejich náhražkového náboženství, sekulárního humanismu. Podobně ve 20. století zvítězil komunismus, pod tímto nebo bez tohoto jména, na celém světě nad přirozeností, protože se chová jako náboženství a je, jak to nazývá Pius X., mesianismem materialismu. A liberalismus a komunismus jsou důvodem, proč se celý západní svět po staletí vychyluje doleva.
A to je bezpochyby důvod, proč velký počet voličů v těchto amerických volbách hlasoval pro kandidátku, která prohrála. Byla po celém národě známá pro své lhaní, nemorálnost a zradu. Její rejstřík trestných činů byl nechvalně známý, včetně podezření, že je spolu se svým manželem zodpovědná za vraždu více než padesáti mužů a žen, kteří se postavili do cesty jejich ambicím a kariéře. Jak mohl kdokoliv, alespoň napůl slušný, byť i jen přemýšlet o tom, že jí bude volit, natožpak polovina všech Američanů, kteří volili? Sám Paul Craig Roberts, vynikající komentátor americké politické scény, je touto otázkou zmaten. Chybějící odpovědí jistě je, že ta žena ztělesňovala válku proti Bohu. Pro liberály je svoboda jejich náboženstvím. To, že ona pyšně porušila všechna Boží přikázání, bylo argumentem nikoliv proti ní, ale pro ni. Ona je světicí liberalismu.
Její přemožitel, Donald Trump, není podle všeho zvláště zbožný muž a je stále liberální mnoha způsoby – kdo není? – ale má v sobě dobrou porci oné staromódní slušnosti a šlechetnosti, která bývala typická pro to nejlepší v Americe a Američanech. Proto je instinktivně proti bezbožnému lidu a po letech a letech bohorovných liberálů pod [vládou] řady liberálních prezidentů dupajících po slušných Američanech, toho měl dost a vstoupil do politiky, „aby vrátil této zemi zpět něco z toho, co ona dala mně“. A po týchž letech a letech toho, co bylo ve skutečnosti systémem jedné strany, protože od doby guvernéra Wallaceho „nestál rozdíl mezi republikány a demokraty ani za zlámanou grešli“, se Trump postavil proti systému, vyjádřil frustraci lidí, a mnoho slušných duší jej zvolilo do úřadu. Systém však zuří.
On teď proto musí pečlivě přemýšlet. Stal se zvoleným prezidentem díky síle slušných instinktů proti liberální ideologii. To však je jednorázový úspěch, protože bojovat proti ideologii instinkty je jako bojovat proti tankům revolverem. Aby člověk mohl bojovat s falešnou ideologií, potřebuje pravdivou ideologii, a pro boj proti válce proti Bohu člověk potřebuje mír s Bohem, který bude dle Božích podmínek, nikoliv lidských. Bůh je všemocný a nekonečně dobrý a může zvrátit to nejhorší, co se jeho nepřátelé mohou pokoušet proti němu učinit, takříkajíc pouhým pohnutím svého malíčku. Neposkytne však vítězství nad Satanovou synagogou, jestliže ví, že lid, který zachraňuje, půjde přímo zpět k Satanovi. Lid musí odejít od Satana a upřímně se obrátit zpět k Bohu, který se nedá oklamat.
Přinejmenším se Donald Trump sám musí modlit – ZKDP – se Zbožností, Kajícností, Díkůvzdáním a pokornou Prosbou. Bůh je s ním, aby mu poskytl tento odklad trestu. Zahrňme jeho i prezidenta Putina do našich vlastních modliteb, abychom prodloužili tento odklad trestu. Jinak může být brzy skončen.
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof