sobota 24. září 2016

Komentář Eleison CDLXXX – Nádherný sýr (2016)


Komentář Eleison CDLXXX – Nádherný sýr (2016)
(480)
24. září 2016
NÁDHERNÝ SÝR
Právě před měsícem generální představený Bratrstva sv. Pia X. namaloval v Austrálii zářivý obraz svého – jak doufá – bezprostředního podrobení Bratrstva oficiálním představitelům koncilního Říma. Z dlouhé promluvy je zde shrnutých nebo v plnosti citovaných (kurzivou) několik podstatných poznámek, jež učinil:
[...] Řím nám nabízí nové uspořádání. Na jeho čele bude biskup vybraný papežem ze seznamu tří členů Bratrstva, jmenovaných Bratrstvem. Bude mít pravomoc nad kněžími, nad všemi řeholníky, kteří se budou chtít připojit k tomuto novému uspořádání a nad katolíky patřícími do tohoto nového uspořádání. Ti budou mít naprosté právo přijímat od Bratrstva všechny svátosti včetně manželství. Tento biskup bude moci zřizovat školy a semináře, světit (kněze), zakládat nové řeholní kongregace. Toto uspořádání bude jako superdiecéze, nezávislá na všech místních biskupech. Jinak řečeno, pro vás věřící nenastane žádná změna oproti tomu, co již u Bratrstva požíváte. Jediný rozdíl bude, že budete oficiálně uznáni jako katolíci.
Snadno si umíte představit, že budou střety s místními biskupy. Takže musíme být obezřetní, ale jak se věci mají, nemůžete si představit cokoliv lepšího než tuto nabídku, která je taková, že si nemůžete myslet, že je to past. Není to past, a jestliže nám někdo činí takovou nabídku, je to jenom proto, že nám přeje dobro. Chce, aby Tradice prosperovala a rozvíjela se v rámci Církve. Je nemožné, aby taková nabídka pocházela od našich nepřátel. Ti mají mnoho jiných způsobů, jak nás zlikvidovat, ale ne takto [...].
Tučně zvýrazněné poznámky zde volají po komentáři:
 • „Nové uspořádání“ pravděpodobně znamená, že uspořádání pro Bratrstvo od arcibiskupa Lefebvra bude v zásadě opuštěno. Řím vytváří zcela nový subjekt. Sbohem, milé FSSPX.
 • „Biskup vybraný papežem“ je krajně důležitý. A hlava tohoto „nového uspořádání“ bude pravděpodobně nadále vybírána papežem. Zeptejte se Bratrstva sv. Petra, co to znamená. V 90. letech 20. století to znamenalo, že jejich vlastní výběr generálního představeného byl potlačen Římem, aby byla násilně zavedena vlastní volba Říma (P. Arnaud Devillers), aby přiměla Bratrstvo sv. Petra k poslušnosti.
 • Všimněte si také, že tento biskup bude moci „světit (kněze)“, ale ne biskupy. Řím si tak ponechá dominanci nad tímto novým subjektem.
 • „Nenastane žádná změna“? Ale samozřejmě, že nastane! Řím od nynějška převezme kontrolu.
 • „Budete oficiálně uznáni“ – ale jaký katolík potřebuje jakékoliv uznání ze strany takových ničitelů Církve jako jejích současných neomodernistických oficiálních představitelů? Jakékoliv takové uznání může být jedině špatným znamením.
 • „Není to past...“? Celý tento odstavec je skutečně pozoruhodný. Autor těchto „Komentářů“ se cítí povinován obrátit na Mickey Mouse a jeho milovanou partnerku, Minnie Mouse, o komentář:
  Mickey: Miláčku, cítíš vůni toho lahodného sýra, kterou cítím já? Ach, podívej, tady je!
  Minnie: Ale Mickey, to je past na myši narafičená vlastníkem domu, aby se nás zbavil. Cožpak to nevidíš?
  Mickey: Nemůže to být past! Řeknu ti, jestliže nám někdo nabízí takový dobrý sýr, může to být jen proto, že nám přeje dobro. Je jasné, že chce, abychom my myši prosperovaly a rozvíjely se uvnitř tohoto domu.
  Minnie: (úpěnlivě) Ach, miláčku, cožpak si nepamatuješ jak mnoho našich bratranců a sestřenic umřelo tímto způsobem?
  Mickey: Naposledy ti říkám – a já se nikdy nemýlím – je nemožné, aby takový lahodný sýr pocházel od našich nepřátel! Ti by nikdy nepoužili takový způsob, aby nás zlikvidovali.
  Minnie: (s hlubokým povzdechem) Neexistuje žádný lepší způsob, jak nás zlikvidovat! A o kolik víc našich přátel a příbuzných bude následovat Mickeyho vedení? Ach, mužská pýcha!
  Vskutku. O kolik víc myší vede biskup Fellay k rozkladu jejich katolické víry?
  Kyrie Eleison
  Překlad: D. Grof