sobota 16. července 2016

Komentář Eleison CDLXX – BREXIT – SPEXIT? (2016)


Komentář Eleison CDLXX – BREXIT – SPEXIT? (2016)
(470)
16. července 2016
 
BREXIT – SPEXIT?
Existuje taková věc jako je „Zeitgeist“ neboli duch doby. Důkazem může být analogie, kterou lze narýsovat mezi britskou volbou z 23. června vzdát se komunistického sevření Evropské unie, a setkáním představených FSSPX 25.-28. června, včetně komuniké biskupa Fellayho z 29. června prohlašujícího, že se Bratrstvo nyní vzdává sevření neomodernistického Říma – zkráceně „Spexit“. Protože stejně jako „Komentář“ z minulého týdne tvrdil, že Brexit byl obdivuhodný, ale s pochybným účinkem, tak se může člověk obávat, že odchod Bratrstva sv. Pia X. 29. června možná ujistil mnoho dobrých katolíků, že Bratrstvo zase funguje správně, zatímco během několika dní oficiální Řím řekl, že rozhovory pokračují...
Základem této analogie je apostaze charakterizující pátý věk Církve, od roku 1517 do roku 2017 (nebo dále), skrze niž se národy světa pomalu, ale trvale, otáčely zády k Bohu, aby jej nahradily člověkem. Jejich svědomí však není v tomto procesu klidné. Proto navenek vzdávají hold starému dobrému řádu, ale vnitřně prahnou po svobodě od Boha a po materialistických výhodách nového světového řádu. A tak starý dobrý instinkt přivedl Brity k tomu, aby zvolili nezávislost na komunismu, ale protože jsou takřka všichni ateistickými materialisty, jsou komunisty bez tohoto jména, a tak nyní sotva vědí, co dělat s Brexitem. Podobně se člověk může obávat toho, že i ve „Spexitu“ je víc, než co oči vidí.
Například vynikající španělsky psané webové stránky „Non Possumus“ poukázaly na to, že když komuniké z 29. června očekává papeže, „který hmatatelně upřednostňuje návrat k posvátné Tradici“ (2+2=4 nebo 5), není to stejná věc jako papež, „který se vrátil k Tradici“ (2+2=4 a výlučně 4). Není ani uklidňující, že 2. července biskup Fellay vyzval k pátému růžencovému křížovému tažení, jež jako možnost 24. června předvídal P. Girouard ze Západní Kanady. Když P. Girouard vzpomíná, jak biskup Fellay prezentoval jako dva dary Matky Boží pochybné osvobození pravého mešního ritu skrze Summorum Pontificum v roce 2007 a v roce 2009 „snětí“ neexistujících „exkomunikací“, obává se, že jednostranné uznání Bratrstva ze strany oficiálního Říma by mohlo být podobně prezentováno jako její odpověď na toto nové růžencové křížové tažení. Takto si P. Girouard představuje, jak bude toto uznání prezentovat biskup Fellay:
„V křížovém tažení jsme žádali o ochranu Bratrstva. Díky 12 milionům růžencům pro nás blahoslavená Panna Maria získala, ze Srdce Svého Syna, tuto zvláštní ochranu! Ano, Svatý otec podepsal tento dokument, kde nás uznává a slibuje nám dát svou osobní ochranu, takže budeme moci pokračovat „jací jsme“. Tento nový dar od Boha a blahoslavené Panny Marie je skutečně novým prostředkem, který nám dala Boží Prozřetelnost, abychom lépe pokračovali ve svém díle pro rozšíření společenského království Krista! Je to také náprava závažné nespravedlnosti! To je skutečně znamením, že Řím se změnil k lepšímu! Náš ctihodný zakladatel, arcibiskup Lefebvre, by tento dar Prozřetelnosti přijal. Vskutku si můžeme být jistí, že sjednotil své modlitby s modlitbami blahoslavené Panny Marie, aby jej od Našeho Pána získal, a že se nyní spolu s ní raduje v nebi! Jako díkůvzdání za tento báječný dar Prozřetelnosti obnovme oficiálně zasvěcení Bratrstva Srdci Ježíšově a Mariině, a ať se ve všech našich kaplích zpívá Te Deum!“
V takové vizi, jak dodává P. Girouard, bude kdokoliv odmítající znovusjednocení Bratrstva s Římem vypadat, jako že odporuje Bohu a pohrdá jeho Matkou.
Takové obavy jsou v tuto chvíli jen pomyslné. Jisté však je, že „Spexit“ z 25.-28. června nijak neotřese odhodláním biskupa Fellayho směrovat arcibiskupovo bratrstvo do náručí neomodernistického Říma. Pro něj je to jediná cesta vpřed, v protikladu k urážení dobrých Římanů a stagnování v odporu, který je přežitý a není již relevantní k vyvíjející se situaci.
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof