neděle 10. července 2016

Komentář Eleison CDLXIX – BREXIT – opravdu? (2016)Komentář Eleison CDLXIX – BREXIT – opravdu? (2016)
(469)
9. července 2016
BREXIT – OPRAVDU?
Mnoho čtenářů těchto „Komentářů“ se musí domnívat, že jakožto Angličan, který naprosto nesnáší nový světový řád (NWO), se musím radovat z nedávné volby britského lidu, třebaže relativně těsné, opustit komunistickou Evropskou unii. Bohužel, musím připustit, že vše, co jsem se kdy za poslední desítky let naučil o NWO, mě nutí pochybovat, že zdánlivý odchod Británie se nakonec bude rovnat jakémukoliv skutečnému znovupotvrzení toho, co bylo kdysi nejlepší ve Velké Británii. Za Atlantikem je to podobně; mohu mít rád Trumpa a nesnášet Hilary, ale je jisté, že ti dva byli dáni dohromady, aby pro nás předstírali jedno představení „Punch and Judy“ [Loutkové představení dvou protikladných postav – pozn. překl.].
Co se týče Brexitu, vezměte si například článek z 24. června, který napsal prvotřídní americký vypravěč pravdy Paul Craig Roberts (viz paulcraigroberts.org) ohledně toho, proč „Navzdory této volbě stojí vyhlídky proti Británii opouštějící EU“. Píše: „Britský lid by neměl být tak naivní, aby si myslel, že tato volba věc řeší. Boj teprve začal.“ Varuje britský lid, aby očekával, že jeho vláda se k němu vrátí a řekne mu: EU nám dává lepší dohodu, zůstaňme tedy v ní; Fed, ECB, BOJ a newyorské hedgeové fondy ztrestají libru šterlinků jako důkaz, že volba pro Brexit posílá ke dnu britskou ekonomiku (toto ztrestání se již událo); volba pro Brexit bude představována tak, že oslabila Evropu před „ruskou agresí“ (což je ďábelská smyšlenka NWO); to přivede stoupence Brexitu pod tlak, aby dosáhli kompromisu s EU atd. atd.. A Roberts říká, že si čtenáři sami umí představit mnohem více takových vyhlídek a připomíná jim, jak před pár lety volilo Irsko proti Evropě, dokud nebylo donuceno volit pro ni.
Avšak na [odkazu] henrymakow.com/2016/06/brexit-what-is-the-globalist-game jde další článek ještě více do hloubky, jelikož Henry Makow jde dál za představení „Punch a Judy“, protože má výhodu, že je tím, koho globalisté nepochybně nazývají „antisemitou“ nebo spíše „židovským nenávistníkem“, protože Makow je sám Žid. Skutečně jen ti, kteří poněkud chápou Mesiáše, Krista, mohou poměřovat Antikrista.
Článek tvrdí, že „přívrženci Brexitu si stěžovali, jak byl establishment proti nim, ale popravdě je opak realitou.“ Aby tuto tezi prokázal, vyjmenovává tento článek mnoho britských politiků, toryů i labouristů, kteří jsou více či méně horlivými globalisty a kteří vedli kampaň za Brexit (mělo by být docela snadné, aby si kdokoliv, kdo chce, ověřil ta jména). Podobně i u britských médií vyjmenovává článek mnoho deníků a novinářů, jež se obvykle „presstituují“ pro globalismus, kteří vedli kampaň pro Brexit. K čemu tedy pak byl Brexit? Článek přisuzuje Putinovi, že se dostal mnohem blíže k pravdě, když tvrdil, že měl [Brexit] „vydírat“ Evropu, aby zlepšila vztahy s Británií. Článek jde dál: Brexit byl naplánován, aby přinutil Evropu „zcela se sklonit před anglo-americkými sionistickými válečnými štváči a korporátními lupiči“, a článek dochází k závěru, že Brexit nebyl „zcela jistě žádným triumfem nad globalismem“. A sám Makow dodává: „Zjevně síly, jež existují, rozhodly, že Anglie vně Evropy, spíše než uvnitř ní, může být efektivnějším nástrojem zednářské centrální bankovní světové tyranie“.
Možná jsou takové spekulace (ne však jejich horizont) nesprávné, zač však zcela jistě stojí Evropa nebo Británie bez Boha? Stavět bez něho znamená stavět marně, říká žalmista. Kdo však kdy přesto v celé debatě o Brexitu zmiňuje jeho jméno? Má-li se Brexit opravdu rovnat čemukoliv pozitivnímu, bude potřebovat vůdce s vizí. Odkud přijde, bez Boha?  
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof