čtvrtek 30. června 2016

Komentář P. Girouarda ke komuniké FSSPX (2016)

 
Komentář P. Girouarda ke komuniké FSSPX (2016)
29. 6. 2016
Text e-mailu, který P. Girouard rozeslal svým farníkům v Aldegrove jako reakci na komuniké generálního představeného FSSPX z 29. 6. 2016.  
Drazí farníci,
poslední komuniké z Menzingenu po setkání představených 25.-28. června není ničím víc než přikrášlováním výlohy, aby se zákazníci udrželi spokojení.
Toto komuniké skutečně neukazuje jakékoliv praktické rozřešení, pouze „úmysly“. Po třech dnech společného setkávání je tedy toto vším, s čím hlavní představení mohli přijít? Je toto vším, čeho mohli dosáhnout? Zdá se, že se mnoho peněz z obětí dárců utratilo za nic... (Nebo se to možná platilo z daru Rothschildů z Rakouska?)
Pamatujte si, přátelé, následující: Kdykoliv přijde Menzingen s takovýmito konejšivými slovy, nesmíme zapomínat na to, co skutečně UDĚLALI. (Pokusím se to zde zkrátit...):
1)      Dopisy od 3 biskupů  a 3 biskupům z dubna 2012 ukazují skutečné názory generální rady FSSPX.
2)      V roce 2012 zaslal biskup Fellay Římu věroučnou preambuli a od té doby do Říma neposlal jiný oficiální dokument, aby se jí zřekl.
3)      Biskup Fellay poslal 17. června 2012 dopis papeži, v němž tvrdil, že bude se vší silou pokračovat v práci za uznání [FSSPX] a tvrdil, že jediným důvodem proč nemůže podepsat návrh Říma z 13. června je, že příliš mnoho lidí v Bratrstvu ještě není připraveno to přijmout.
4)      Generální kapitula z roku 2012 opustila usnesení kapituly z roku 2006 („žádná praktická dohoda bez obrácení Říma“), které bylo v linii poslední pozice arcibiskupa [Lefebvra].
5)      Od léta 2012 biskup Fellay a jeho kumpáni přísně trestali kohokoliv (duchovní i laiky), kdo veřejně kritizoval jeho novou politiku a zašel až tak daleko, že vyloučil J.E. biskupa Williamsona.
6)      27. června 2013 zbývající tři biskupové FSSPX (Fellay, de Galarreta, Tissier) veřejně prohlásili, že by přijali jednostranné uznání ze strany Říma i bez jeho obrácení.
7)      V říjnu 2012 se mi P. Wegner, tehdejší představený Kanadského distriktu FSSPX, doznal a prosazoval nový branding Bratrstva [více viz v článku zde] realizovaný profesionální firmou. Tento branding byl shrnut v jedné větě: „Má-li Bratrstvo růst, musí přestat kritizovat Řím a reformy Druhého vatikánského koncilu, a zaměřit se spíše na krásy Tradice.“
Drazí farníci, myslím si, že nesmíme nikdy ztratit ze zřetel tato výše zmíněná FAKTA. Vše ostatní, co přichází z Menzingenu, není ničím jiným než ukolébavkami, které zamýšlí uspat lidi. Odmítněme tento zpěv sirén. Zůstaňme bdělí, pevně připoutaní k loďce skutečné věrnosti Tradici. A skutečná věrnost může být pouze ta, která odmítá jakýkoliv kompromis s těmi lidmi a těmi věcmi, které ničí Církev!
Bůh vám žehnej,
Otec Girouard
 
Překlad: D. Grof