sobota 18. června 2016

Komentář Eleison CDLXVI – Trik s „antisemitismem“ (2016)


Komentář Eleison CDLXVI – Trik s „antisemitismem“ (2016)
(466)
18. června 2016
TRIK S „ANTISEMITISMEM“   
Existují záludná slova, u nichž se zdá, že znamenají jednu věc, ale jsou používána tak, že znamenají docela jinou věc. Jedním z nejzáludnějších slov ze všech je „antisemitismus“. Toto slovo se zdá představovat opozici vůči všem Židům čistě a prostě proto, že jsou Židy, a v tomto smyslu správně odsuzuje něco špatného, protože někteří Židé jsou špatní, ale jistě ne všichni. Na druhou stranu je často používáno k odsouzení naprosto jakékoliv opozice vůči čemukoliv, co kterýkoliv Žid činí, a pak toto slovo mylně odsuzuje něco dobrého, protože kdykoliv Židé činí cokoliv zlého, pak je opozice vůči nim dobrá. Dělají však Židé zlé věci? Zjevně. Vytvořili islám pro Araby, svobodné zednářství pro nežidy a komunismus pro moderní svět, všechny tři především k boji proti Ježíši Kristu a křesťanství a tím k poslání duší do pekla.
Kniha, kterou by si všichni katolíci, kteří chtějí bránit Církev proti islámu, svobodnému zednářství a komunismu, nyní globalismu, měli přečíst, je Spiknutí proti Církvi od Maurice Pinaye. Tato kniha byla sepsána právě před Druhým vatikánským koncilem, aby byla dána do rukou všech koncilních otců, aby je varovala před velkým nebezpečím, v němž se bude Církev na koncilu nacházet. Zajisté. Koncilní otcové skončili tak, že velebili islám (Unitatis Redinegratio), přijali zednářské zásady (Dignitatis Humanae) a nikde nezmiňovali, tím méně pak odsuzovali, zlý systém komunismu. Takto Maurice Pinay ve své kapitole „Antisemitismus a křesťanství“ analyzuje proradnost slova „antisemitismus“:
V průběhu věků Židé vždy používali mlhavá slova s rozmanitými významy, píše Pinay, aby nalákali na vějičku myšlení nežidů a tak jim zabránili, aby se bránili proti židovskému směřování ke světové nadvládě v této dvoutisícileté válce proti křesťanství, kterou ve své knize pečlivě dokumentuje. V první fázi se tedy s pomocí tří argumentů snaží přimět nežidovské vůdce, aby odsoudili „antisemitismus“ v onom prvním smyslu, popsaném výše, tj. opozice vůči všemu židovskému a všem Židům: za prvé, Kristus ustanovením rovnosti všech lidí před Bohem odsoudil jakékoliv takové ponižování celé rasy; za druhé, Kristus řekl všem lidem „milujte se navzájem“; za třetí, Kristus a jeho Matka byli oba Židé.
Ale v druhé fázi, když již Židé dosáhli odsouzení mlhavého „antisemitismu“ ze strany nežidů, pokračují tak, aby dali tomuto slovu zcela odlišný význam, onen druhý smysl [zmíněný] výše, tj. jakékoliv a úplné opozice vůči čemukoliv, co Židé dělají. A tak jsou „antisemity“: všichni vlastenci uplatňující své právo na sebeobranu proti židovské podvratné činnosti proti jejich zemi; všichni obránci rodiny proti omylům a neřestem všeho druhu podněcovaným Židy, aby ji zničili (např. potrat, pornografie); všichni katolíci bránící své svaté náboženství proti všem formám zkaženosti, jež jsou otevřeně nebo tajně podporovány Židy, aby ji podkopali; všichni pravdomluvní, odhalující Židy jakožto původce svobodného zednářství a komunismu (nyní globalismu a feminismu atd.); a obecně všichni lidé odporující židovskému podvracení Církve a křesťanské civilizace. A svou kontrolou politiky, financí, filmů a především skrze svá média Židé uspěli v tom, že dali takovou elektrizující náplň tomuto jedinému slovu „antisemita“, že to postačuje k „zabití elektrickým proudem“ kohokoliv, kdo se jej jen dotkne.
Kdo je však natolik pošetilý, že jim umožnil kontrolovat politiku a finance? Kdo je nechal v podstatě monopolizovat filmový průmyslu a média? Kdo si myslí, že je chytré skoncovat se vší cenzurou a nyní s nimi spolupracuje, aby jim umožnil cenzurovat internet? V každém případě nežidovští liberálové, kteří jsou proto během chvilky zotročováni v Novém světovém řádu. Lékaři, uzdrav sám sebe! Protože ten, kdo čte jejich noviny nebo sleduje jejich televizní programy, nemůže vinit nikoho než sebe, že je nechal ovládnout své myšlení a svou civilizaci.
Katolíci, čtěte Spiknutí proti Církvi. Jestliže vás někdo obviňuje, že jste „antisemity“, je docela možné, že máte důvod být hrdí.
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof