sobota 14. května 2016

Komentář Eleison CDLXI – Křesťanský postoj (2016)


Komentář Eleison CDLXI – Křesťanský postoj (2016)
(461)
14. května 2016
 KŘESŤANSKÝ POSTOJ
Jak to vůbec mohlo papeže Benedikta napadnout, že Bůh Otec byl krutý k Bohu Synovi, protože jej přiměl zaplatit za hříchy světa (srov. KE minulý týden)? „Mám však býti pokřtěn...,“ říká sám Syn, „a jak dychtím..“ (Lk XII, 50). Sv. Terezie z Ávily chtěla „trpět nebo zemřít“. Sv. Marie Magdalena de Pazzi chtěla „trpět a nezemřít“. Následující citace může představovat to křesťanské chápání utrpení, které postrádá moderní Benedikt.
Komu mohu říct, co trpím? Nikomu na této zemi, protože to není utrpení této země a nikdo na zemi by nepochopil. Utrpení je sladkým druhem bolesti a bolestným druhem sladkosti. Přeji si, abych mohla trpět desetkrát, stokrát víc. Za nic na světě bych nechtěla, aby to přestalo.  Přesto to neznamená, že netrpím. Trpím, jako bych byla sevřena pod krkem, svírána mezi něčími zuby, pálena v peci, probodena až do samého srdce.
Kdyby mi bylo dovoleno se pohnout, být sebou, abych mohla tančit a zpívat a vyslovit, co cítím v nitru, protože bolest skutečně cítím, bylo by to úlevou. Jsem však přibita jako Ježíš na Kříži. Nemohu se ani pohnout, ani být sebou, a musím se kousat do jazyka, abych neuspokojovala něčí zvědavost ohledně svého sladkého utrpení. Kousat se do jazyka je mírně řečeno. Jen s velikým úsilím mohu ovládat nutkání vykřiknout nadpřirozenou bolestí a radostí, která se rodí uvnitř a chce propuknout se vší silou spalujícího plamene nebo tryskající vody.
Ježíšova tvář zahalená bolestí, když jej Pilát ukazuje davu, mě přitahuje jako podívaná na nějakou pohromu. On je přede mnou a dívá se na mě, stojí na schodech pretoria, hlavu korunovanou trním, ruce vpředu svázané, v oděvu hlupáka, který mu dal Herodes, aby jej zesměšnil, ve skutečnosti jej však oděl do bílé, která je vhodná pro jeho dokonalou Nevinnost. Nic neříká, ale vše v něm mluví, volá mě, o něco mě žádá.
O co? Žádá mě, abych jej milovala. Vím, že to je tohle, a dávám mu to, dokud necítím, že umírám mečem probodávajícím mou hruď. Ale on mě stále žádá o něco, co nechápu. A já si přeji, abych rozuměla. Jsou to pro mě muka. Přeji si, abych mu mohla dát vše, co chce, i kdybych musela podstoupit trýznivou smrt. A přesto mu to nemohu dát.
Jeho tvář naplněná bolestí mě přitahuje a fascinuje. Je dostatečně krásný, když je Pánem nebo když je Vzkříšeným z mrtvých. Vidět jej však tehdy, mě naplňuje jenom radostí, zatímco vidět jej v bolesti mě naplňuje nevysvětlitelnou láskou, nesrovnatelnou i s mateřskou starostí o svého trpícího tvora.
Ano, chápu. Soucitná láska je ukřižování tvora, který následuje svého Pána celou cestu ke konečným mukám. Je to tyranská láska, která nepřipouští myšlenku na cokoliv jiného než na jeho bolest. Nepatříme již sobě. Žijeme již jen, abychom utěšili jeho muka, a jeho muka jsou naším soužením, které nás doslova zabíjí. A přesto každá slza vyrvaná z nás bolestí, je dražší, než perla veliké ceny, a každá jeho bolest, do níž můžeme vstoupit, je vyhledávanější, než jakýkoliv poklad.
Otče, pokoušela jsem se vám říct, čím procházím, ale snažím se marně. Mezi všemi viděními, jež mi Bůh dal, to bude vždy pohled na jeho utrpení, který bude pozvedat mou duši do sedmého nebe. Umřít z lásky a při tom hledět na jeho utrpení – jaká smrt by mohla být nádhernější?
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof