pátek 13. května 2016

Fatima a nezbytnost utrpení (1965)

 
Fatima a nezbytnost utrpení (1965)
Plinio Correa de Oliveira
19. února 1965
Dva ze tří fatimských vizionářů, Hyacinta a František, umřeli mladí, kvůli potřebě toho, aby obětované duše dodaly potřebnou plodnost plánu Naší Paní. Jejich životy byly důkazem toho, že nic velkého se neděje bez utrpení.
Utrpení skutečné pomáhá těm duším, které jsou zaujaty samy sebou a jsou neochotné se otevřít. Měli bychom utrpení vidět jako pro člověka normální a měli bychom jej podstupovat s odvahou a smělostí. Přijetí oběti je nezbytné, abychom bojovali s hollywoodským mýtem „happy endu“.
  
Hyacinta a František zemřeli jako děti dle úmyslu Naší Paní, jak to předpověděla. Třetí vizionář, Lucie, žila mnohem více let. Co bylo důvodem, proč Hyacinta a František zemřeli tak brzy? Bylo to zjevné, protože o tom otevřeně hovořili.
Důvodem bylo, že Fatima žádala lidi, aby obětovali své utrpení. Vyzývala obětované duše, aby se spojili s celým fatimským tajemstvím a skrze svá utrpení a bolesti pomohly navodit celou nadpřirozenou plodnost, jíž Naše Paní chtěla dát událostem ve Fatimě. Přesně to se stalo oběma těm dětem, které zemřely za mimořádně obtížných a náročných podmínek, jež jim způsobily mnoho utrpení.
Taková utrpení jsou potřebná, protože, když přijde na spásu duší, všechna velká Boží díla se dějí s účastí lidí. Obecně jsou dosažena teprve s lidmi ochotnými bojovat, trpět a modlit se, aby Boží dílo došlo naplnění.
Jinak řečeno, oběť je nezbytná. Jinak se nic velkého neudělá.
Důležitost tohoto principu vynikla zvláště ve Fatimě. Naše Paní zde přímo intervenovala, když vykonala ohromné zázraky, zvláště „sluneční zázrak“. Udělala to, aby zdůraznila skutečnost, že Fatima je jedním z nejvýznamnějších, ne-li nejvýznamnější, poselství, jaké kdy v dějinách poskytla.
Při té příležitosti a za těchto okolností Naše Paní chtěla oběť dvou duší, které by obětovaly samy sebe pro naplnění plánu Boží Prozřetelnosti. To jasně ukazuje, jak je apoštolát utrpení skutečně nenahraditelný, a jak otevírá cestu pro Církev, aby působila na duše.
Jeden německý malíř kdysi namaloval Našeho Pána jako Dobrého Pastýře klepajícího na dveře prostého domu. Někdo mu potom řekl: „Udělal jste chybu, protože ty dveře nemají žádnou vnější kliku, aby se dalo dostat dovnitř.“ Odpověděl: „To je pravda, ale není to chyba. Tyto dveře symbolizují lidské srdce. Náš Pán na ně klepe, ale venku není žádná klika, jen uvnitř. Existují jisté duše, které se otevírají jen samy sobě a nikomu jinému, a v tom případě nikdo nemůže zasáhnout, jsou opravdu zavřené.“
Modlitba a oběť jsou přesně tím způsobem, jak ovlivnit tento typ člověka. Otevřou se milosti a naleznou život, když trpí a nesou s láskou Kříž Našeho Pána Ježíše Krista. Pochopí, jak normální je trpět. Člověk si získává velikost do té míry, nakolik trpí. Velkými lidmi v dějinách jsou ti, kteří snášejí velká utrpení pro lásku k Bohu.
Jistě to nezahrnuje jen pasivní utrpení jako například, když dovolíme někomu, aby nás udeřil. Znamená to také aktivní utrpení, tj. přebírání iniciativy v nalézání utrpení. Lze to učinit tím, že konfrontuji špatný veřejný názor nebo překonám lidské ohledy. Krátce řečeno to znamená přijmout utrpení cele, uvítat jej nebojácně a směle a převzít iniciativu v tom, jak vyhledávat způsoby oběti za ideál. To znamená trpět vynikajícím způsobem. A o to bychom měli usilovat.
Hollywoodský mýtus o „happy endu“ je velkou překážkou k přijetí utrpení a oběti. Ne všechny věci se nakonec vyvinou dobře jako ve filmech.
Ne všechno je radostí a úspěchem. Proto bychom se neměli na utrpení dívat jako na sedmihlavou příšeru, která vpadá lidem do života nepozvaná. Naopak, měli bychom si uvědomovat, že každý trpí a život bez křížů je bezcenný. Svatý Ludvík Maria Grignion z Montfortu zachází tak daleko, že říká, že když člověk netrpí, měl by prosit o kříže. Protože člověk, jemuž Bůh nedává žádná utrpení, by si měl dávat pozor na svou věčnou spásu.
Velmi jasně je to pochopeno v oběti učiněné Hyacintou a Františkem.
V tomto smyslu bychom se k nim měli často modlit, aby prosili Naší Paní Fatimskou, aby nám získala tento pravý smysl utrpení, který je nepostradatelný pro všechny ty věřící, kteří se chtějí stát šlechetnými a oddanými katolíky.
Překlad: D. Grof