pátek 20. listopadu 2015

Řím předkládá FSSPX nový návrh (2015)

 
Řím předkládá FSSPX nový návrh (2015)
Poznámka editora: Ačkoliv jsme měli zprávu o novém návrhu Říma k dispozici již před několika dny, nebylo možné ji potvrdit, a proto jsme ji neotiskli. Vzhledem ke skutečnosti, že nyní existenci nového návrhu oficiálně potvrdil P. Schmidberger, přetiskujeme v úplnosti zprávu z Katolisches.info. Na základě všech známých fakt a dosavadního vývoje je zřejmé, že dohoda je dlouhodobě připravována. V té souvislosti není bez zajímavosti plánovaná vizitace českého priorátu FSSPX ze strany P. Niklause Pflugera, který je prvním asistentem generálního představeného a jedním z hlavních příznivců dohody.
***
19.11.2015
 
Svatý stolec předložil nový návrh Bratrstvu sv. Pia X. Konkrétně se týká statutu FSSPX. Bratrstvo není kanonicky uznáno, a proto bylo po desítky let suspendováno, což vede k odlišným výkladům mezi odborníky na kanonické právo a biskupy pokud jde o to, zda je součástí katolické Církve nebo ne.
Jedny sedesvakantistické webové stránky ve Spojených státech prohlašovaly, že je bezprostředně před dohodou mezi FSSPX, které bylo založeno arcibiskupem Marcelem Lefebvrem, a Římem. Pro gloria.tv to popřel otec Franz Schmidberger, rektor mezinárodního semináře FSSPX v Zaitzkofenu v Bavorsku.
Otec Schmidberger potvrdil návrh, ale popírá dohodu
Otec Schmidberger, který již byl generálním představeným tohoto Kněžského bratrstva a představeným Německého distriktu však potvrdil, že existuje konkrétní návrh, který Řím FSSPX předložil. Dle P. Schmidbergera je však stále třeba mnohé vyjasnit.
Dle Secretum Meum Mihi [katolický blog – pozn. překl.] potvrdil svým kněžím existenci římského návrhu i představený Švýcarského distriktu Bratrstva.
Tato zpráva byla zveřejněna těmi kruhy, jež jsou blízké kněžím, kteří opustili FSSPX v roce 2012 nebo z něj byli vyloučeni. Stručně řečeno, důvodem nebyl žádný konflikt ohledně podmínek, za kterých by mohla být kanonická regularizace od Říma přijata, ale zásadní odmítnutí jakékoliv dohody s Římem ze strany menšiny v FSSPX.
Překlad: D. Grof