sobota 14. listopadu 2015

Rasista nebo prorok? (2015)Rasista nebo prorok? (2015)

D. Grof

Motto: „Je to nemožné...“ (Arcibiskup Lefebvre o věcech, které byly nemožné...)

Úvod

Rád bych tímto krátkým článkem připomněl událost, která se stala před 26 lety, a jež je málo známá i mezi tradičními katolíky. V dnešní době sílícího přílivu převážně muslimských imigrantů má sloužit jako podnět k zamyšlení i připomínka toho, jak se postupně nenávratně vytrácí svoboda projevu. Naši předkové o Evropu v dějinách vícekrát bojovali a ve všech rozhodných momentech je spojovala jejich katolická Víra. Dnešní Evropa umírá, protože svou Víru takřka zcela ztratila. Jak bude Francie a potažmo Evropa vypadat, bude-li invaze dnešní doby pokračovat, tušil dobře i arcibiskup Lefebvre.


Bitva u Lepanta

Arcibiskup Lefebvre o islámu

Událost, kterou mám na mysli, byla tisková konference arcibiskupa Lefebvra a jeho prohlášení, které pronesl beze stopy politické korektnosti 14. listopadu 1989, dva roky před svou smrtí, když hovořil o tom, co se stane, až bude přítomnost muslimů ve Francii ještě silnější:


 „Jsou to vaše ženy, vaše dcery, vaše děti, které budou uneseny a zavlečeny na jistý druh míst, jaká existují v Casablance a jinde. A vy je nebudete moci dostat zpět. Budou v medíně [arabská čtvrť s úzkými uličkami – pozn. překl.] a v mešitách a dokonce ani četníci se neodváží vstoupit do těchto míst. Čím pak bude Francie? Takové to již je v jistých městech v Anglii.“

Na otázku reportéra: „Co můžeme dělat?“, odpovídá:

Žádejte vládu, aby zastavila islám. Tato dvě náboženství [křesťanství a islám] nemohou žít spolu. Je to nemožné. Jestliže bude každým rokem ve Francii o pět set tisíc muslimů více, uvidíte, jaké to bude...s jejich mešitami. – Když jim nějaký vůdce řekne: ´Pobijte křesťany´. Když zabíjí křesťany, zachraňují tím svoji duši i duši toho, koho zabili. Tak proč to neudělat, ne?Nepokoje v Paříži v roce 2014

Obvinění a soud

Arcibiskup Lefebvre byl následně obviněn z rasismu a 21. června 1990 souzen francouzským soudem za své poznámky ve výše zmíněném prohlášení. 12. července 1990 byl vynesen rozsudek. Arcibiskup byl zproštěn obvinění z rasismu, ale byl odsouzen k pokutě 5 tisíc franků za své protimuslimské prohlášení (před nemuslimským publikem) a byl povinen nechat ve dvou novinách otisknout rozhodnutí soudu, protože „zhanobil“ muslimskou komunitu. Z celé věci vyšel ještě dobře, když soudce konstatoval, že „aktivně nepodněcoval k diskriminaci“, v tom případě by byl odsouzen k trestu vězení a pokutě 300 tisíc franků.
Tak byl za rasismus souzen člověk, který strávil více než 30 let svého života jako misionář v Africe. Africký kolega arcibiskupa Lefebvra a jeho nástupce na místě arcibiskupa Dakaru, kardinál Thiandoum, napsal před soudním procesem otevřený dopis známému francouzskému vydavateli Jeanu Madiranovi, aby jej povzbudil v jeho obraně arcibiskupa Lefebvra:

Vážený pane Madirane,

nejprve Vás chci pozdravit v Ježíši Kristu a vyjádřit Vám svou bratrskou jednotu v Něm. Byl jsem skutečně „znechucen“, když jsem se dozvěděl o rozhodnutí LICRA [Mezinárodní liga proti rasismu a antisemitismu] vláčet Msgr. Marcela Lefebvra, arcibiskupa, před soud kvůli vykonstruovanému obvinění z rasismu! Chtěl bych, abyste aktivoval všechno své nadání literáta, spisovatele a katolíka a pomohl, aby tento zvrácený podnik vyšel naprázdno. Doufám, že právník zvolený Msgr. Lefebvrem neutralizuje tuto akci podniknutou ze strany LICRA. Nesmírně jsem se radoval z toho, jak jste vyvrátil obvinění z tzv. rasové diskriminace vzneseného vůči Msgr. Lefebvrovi. ... Skutečně, jak jste tak dobře napsal, je tento proces skrze Msgr. Lefebvra namířen proti katolicismu Vaší země.  Budu Vám vděčný, pokud mě budete v této otázce informovat. Zatím, protože jsme uprostřed Svatého týdne, Vám přeji radostné Velikonoce a děkuji vám předem za vše, co učiníte, abyste zastavil proces LICRA proti biskupovi.

Hyacinth kardinál Thiandoum, arcibiskup Dakaru.“Závěr

Jak vypadá Francie, „nejstarší dcera katolické Církve“, s ohledem na muslimské osídlení dnes, každý ví. Čím dál jasnější je i to, že Jean Madiran měl pravdu, když jako hlavní cíl útoku ze strany LICRA na arcibiskupa Lefebvra identifikoval katolicismus Francie. Dnes lze říct, že cílem útoku je na všech frontách katolicismus jako takový. Slova arcibiskupa Lefebvra proto určitě stojí za připomenutí. Otázka, zda byl rasista nebo prorok je v tomto případě jen řečnická.