pondělí 2. listopadu 2015

Komentář Eleison CDXXXIII – Opět kultura (2015)

 
Komentář Eleison CDXXXIII – Opět kultura (2015)
(433)
31. října 2015
 
OPĚT KULTURA
Čtenářka těchto „Komentářů“ znovu zpochybňuje hodnotu nekatolické kultury, když ji napadá kvůli oceňování Wagnera (KE 9) a T.S.Eliota (KE 406, 411). Dle ní se T.S.Eliot musí zavrhnout jakožto protestant, zatímco Wagner je jakobínský ďábel zamilovaný do buddhismu, jehož hudba je plná gnostické nečistoty. Eliot i Wagner oba mají své chyby, závažné chyby, když jsou poměřovány plností katolické pravdy, jak na to výše zmíněné „Komentáře“ poukázaly. V naší nemocné době však mají svůj užitek, který lze shrnout v několika slovech přisuzovaných sv. Augustinovi: „Všechna pravda patří nám křesťanům.“
Eliot a Wagner oba patří do „kultury“ nedávné minulosti. Kulturu pro naše účely zde budeme definovat jako příběhy, hudbu a obrázky, které lidé všech dob potřebují, aby sytili svou mysl a srdce. Takto definovaná kultura odráží a odkrývá, učí a formuje. Odráží, protože je výtvorem nějakého autora, hudebníka nebo umělce, který měl talent dát vyjádření tomu, co se děje v duších jeho současníků. Jestliže to bylo populární ve své době, odkrylo to část toho, co se dělo v jejich duších, a jestliže se to od té doby stalo klasikou, jako Eliot a Wagner, je to proto, že to odráží a odkrývá část toho, co se děje v duších lidí všech dob. Proto byl Eliot z ubohosti své unitářské výchovy schopen vykreslit svůj skličující portrét moderního člověka, zatímco Wagner svým nebetyčným talentem, stranou jakéhokoliv buddhismu nebo gnosticismu, naplnil své opery bohatstvím skutečné lidské psychologie, jíž tisíce komentátorů nepřestalo od té doby interpretovat.
Kultura také formuje a učí, protože spisovatel nebo hudebník nebo umělec dává vyjádření a formu hnutím, do té doby beztvarým, v myslích a srdcích svých současníků. Shelley nazýval básníky „neuznanými zákonodárci světa“. Elvis Presley a Beatles měli ohromný vliv na moderní mládež po generace, které měly přijít. Picasso takřka stvořil moderní umění, a tudíž do velké míry formoval to, jak si moderní lidé představují svět kolem sebe. Tyto moderní příklady ohromného vlivu literatury, hudby a umění na lidské bytosti jsou stěží radostné, protože moderní člověk je tak bezbožný a je v něm tak málo hodnotného, co by se mělo odrážet či vyjadřovat. Ohromný vliv však nelze popřít.
Stručně řečeno, kultura je založena v duších lidí a vyvěrá z nich. A katolická Církev má za svou věc spásu lidských duší. Tak jak by mohla zanedbávat kulturu? Její vlastní autoři ukazovali cestu myšlení lidí a její umělci a hudebníci od chvíle, kdy Církev započala, naplňovali její kostely krásou, aby pozvedali duše lidí k Bohu. To je samozřejmě pravdivé pro katolickou kulturu, mohl by někdo namítnout, ale ani Eliot, ani Wagner nebyli katolíci. Jaký pak potom mohou mít užitek pro Církev?
V člověku jsou tři věci: milost, hřích a přirozenost. Protože pochází od Boha, může být naše základní přirozenost pouze dobrá, ale protože byla zkažena prvotním hříchem, je slabá a inklinuje ke zlu. Přirozenost je jako bojiště ve válce k věčnosti mezi milostí a hříchem o držení této přirozenosti. Milost pozvedá a léčí tuto přirozenost. Hřích ji strhává. Proto nekončící válka. Eliot a Wagner mohli mít nedostatek v milosti, od Boha však dostali to, že byli mistry přirozenosti. Církev je vrchním velitelem na straně spásy duší. Jak by mohla selhat v tom, aby prostudovala to bojiště a získala všechen možný užitek z mistrů přirozenosti, a aby poznala duše doby a učila je?
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof